Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU RS: Za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika koji su oboljeli od malignih bolesti naknada plate se isplaćuje u iznosu od 100 odsto zarade, a isto je predviđeno i za slučaj bolovanja u vezi sa održavanjem trudnoće

12.08.2022.


U organizaciji Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske je održana stručna rasprava o Nacrtu zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, u skladu sa Zaključkom koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske usvajajući Nacrt ovog zakona.

Zainteresovanost za odredbe ovog zakona bila je velika, te je stručnoj raspravi prisustvovalo više od 40 predstavnika zdravstvenih ustanova, institucija i udruženja iz Republike Srpske, od kojih je većina učestvovala u diskusiji i iznijela prijedloge i komentare.

Nacrt zakona obrazložio je pomoćnik ministra u resoru za planiranje, analizu, finansiranje i implementaciju projekata Milenko Dulić ističući da je razlog za donošenje novog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju potreba za unapređenjem sistema zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj i usklađivanje sa propisima i novinama u sistemu zdravstvenog osiguranja u zemljama Evropske unije.

Cilj je, naveo je, i da se omoguće dodatna prava osiguranika, u skladu sa mogućnostima, a na teret Fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva u Republici Srpskoj.

On je podsjetio da je aktuelni Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 - odluka US, 110/2016, 94/2019, 44/2020 - dr. uredba i 37/2022) usvojen prije 23 godine i da je od tada pretrpio više od deset izmjena i dopuna, te da se, u skladu sa tim, propisi o zdravstvenom osiguranju više ne mogu ni mijenjati bez donošenja novog zakona.

Kako je istakao, Nacrtom zakona je predviđeno dosta novina, a među najznačajnijima je odredba po kojoj se za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika koji su oboljeli od malignih bolesti naknada plate isplaćuje u iznosu od 100 odsto plate, a isto je predviđeno i za slučaj bolovanja u vezi sa održavanjem trudnoće.

Takođe, prava su proširena i kada je u pitanju bolnička zdravstvena zaštita djece, te je predviđeno da se iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obezbjeđuje pratnja roditelja ili staratelja djece na bolničkom liječenju do 15 godina starosti.

Svoje prijedloge i sugestije na predložene odredbe Nacrta zakona iznijeli su i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja, zdravstvenih ustanova, sindikata, Unije udruženja poslodavaca, Udruženja privatnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske, Privredne komore, Saveza za rijetke bolesti, Saveza opština i gradova i drugi.

U završnoj riječi, pomoćnik ministra Dulić ocijenio je da je rasprava bila svrsishodna i sažeta, te da je dato mnogo vrijednih prijedloga koji će biti detaljno analizirani i uzeti u razmatranje prije iznošenja prijedloga ovog zakona, a koji se odnose na materiju koju ovaj zakon reguliše.

On je ocijenio da je predstavljenim Nacrtom zakona dato dovoljno argumenata i razloga da nova zakonska rješenja dobiju podršku cijele zajednice i da se pokaže solidarnost, jer se ovaj zakon tiče svih građana Republike Srpske.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 22. redovnoj sjednici Nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji će nakon stručne rasprave biti upućen u dalju skupštinsku proceduru u formi prijedloga.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 09.08.2022.

Naslov: Redakcija