Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O JAVNIM PRIHODIMA U FBIH: Nacrt zakona ušao u proceduru

12.08.2021.


Novi zakon o javnim prihodima u Federaciji BiH koji je u formi nacrta došao pred delegate omogućio bi pravedniju preraspodjelu sredstava po kantonima.

Naime, već više od 15 godina kako je donesen ovaj zakon u Federaciji BiH Kanton Sarajevo od prikupljenih javnih prihoda dobije dva puta više od ostalih kantona. Novim zakonskim prijedlogom ovaj iznos bi se Kantonu Sarajevo umanjivao svake godine za pola procenta, pa bi se 90 miliona KM koliko bi prve godine bilo uzeto od KS raspodijelilo na ostale kantone. Time bi se, smatra većina parlamentaraca, ali i finansijskih stručnjaka, okončala nepravda koja se već godinama čini drugim kantonima u Federaciji, s obzirom na to da i velike kompanije poput "BH Telecoma" i "Elektroprivrede BiH" javne prihode uplaćuju na račun u Sarajevu, a posluju u svim kantonima.

Ivo Tadić, delegat u Domu naroda FBiH, ističe da će se o ovom prijedlogu delegati izjašnjavati krajem septembra i da bi se time riješili problemi nepravedne preraspodjele.

Dodaje kako je većina kantona zakinuta, te da treba otvoriti raspravu i zbog toga to ide u formi nacrta pa će vidjeti.

"Naravno da će to predstavnici većih bošnjačkih stranaka koji su uglavnom iz Sarajeva to osporavati, ali vidjećemo. Nadam se da ćemo pronaći način da to riješimo. Mislimo da raspodjela nije pravedna. Mi smo i unutar hrvatskog kluba tražili da Vlada FBiH pokrene tu inicijativu i da nam ponudi izmjene i dopune tog zakona, ali nije bilo razumijevanja", ukazao je Tadić.

Ismet Osmanović poslanik u Predstavničkom domu FBiH, kaže da je Zakon o preraspodjeli javnih prihoda u FBiH precizno formulisao kriterije o kojima se vrši raspodjela pa imate broj stanovnika, površinu, broj učenika u osnovnim i srednjim školama, urbanu razvijenost kantona...

"I po tim kriterijima i zakonu vrši se raspodjela u kantonima podjednako, a onda nakon što se izvrši takav proračun. Na osnovu ovih pokazatelja onda se dva puta uduplava taj novac Kantonu Sarajevo i za oko 1,2 posto se povećava Bosanskopodrinjskom i Posavskom kantonu. Kada je donesen taj zakon, to je imalo neki smisao zato što se željelo pomoći Kantonu Sarajevo, odnosno glavnom gradu da brže prebrodi ratna razaranja, mada su i drugi stradali. Evo da pojednostavim, Kanton Sarajevo bukvalno dobije dva puta više novca po osnovu tih kriterija. Svima se preračuna po istom principu i kad se dobiju cifre kaže se Sarajevo puta dva", ističe Osmanović te dodaje kako je to trajalo predugo i da se Sarajevo oporavilo i dostiglo neki stepen razvoja te da ima i najveći standard u FBiH.

"Svjesni činjenice da je sada nemoguće Sarajevu skinuti sa dvojke na jedinicu, jer godinama je realiziran takav budžet u Kantonu Sarajevo da su stvarale i neke obaveze, budžet je skoro dvije milijarde KM godišnje, onda smo rekli da idemo sa Prijedlogom zakona u kojem ćemo za svaku narednu godinu po pola procenta smanjivati, tako da bismo za nekoliko godina došli do pravednijeg stanja u toj oblasti", ističe Osmanović i dodaje da Vlada FBiH već pet godina obećava da će pripremiti ovaj prijedlog, ali ništa, te da rješenje treba tražiti da se svake godine smanjuje i da se ide na varijantu da sljedeće godine u KS to bude, ne dva puta, nego 1,8 puta, pa druge godine 1,6, treće godine 1,4 puta, te da bi prve godine 90 miliona KM od KS bilo raspoređeno drugim kantonima.

Mirsad Isaković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zenici i finansijski stručnjak, kaže da je još 2012. godine predlagao izmjene ovog zakona kada je bio ministar finansija Zeničko-dobojskog kantona.

"Predložio sam to zato što sam bio iritiran nepravdama koje su napravljene prema drugim kantonima. Sarajevo je obnovljeno više nego što se očekivalo i potreba za više prihoda je prestala", kazao je Isaković, dodavši da ni stavke prema kojima se vrši preraspodjela nisu pravedne jer nisu uzeti u obzir ekonomski aspekt, proizvodnja, te da su Zeničko-dobojski i Tuzlanski kanton oštećeni zbog toga.

Dodaje da se ne stimuliše ni izvozni sektor, te da FBiH za sebe od javnih prihoda uzima 36 posto, ali ta sredstva ne raspodjeljuje dok ne uplati kreditna zaduženja.

Kaže da je predlagao i da se javni doprinosi koje uplate javna preduzeća raspodjeljuju po mjestima uplate, ali da svi njihovi prihodi idu u Sarajevo, a u Sarajevu se ništa ne proizvodi.

"Imate situaciju da se proizvodi ugalj u Zenici, u Tuzli, Termoelektrana je u Kaknju, a svi računi u Sarajevu i ti prihodi idu u Sarajevo, a ne u kantone gdje se proizvodi", ukazao je Isaković.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Mirsada Lingo Demirović, 10.08.2021.

Naslov: Redakcija