Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O RADU RS: Poslodavci inspektorima prikazuju evidencije o radnom vremenu koje prikazuju kraće vrijeme nego što zaposleni zaista radi

12.08.2019.


Poslodavci vode duple evidencije o prisutnosti rada radnika, jednu koja služi za obračun plate koja se zvanično isplaćuje i koja se pokazuje inspektoru prilikom kontrole, dok je stvarni rad radnika, odnosno vrijeme koje je proveo na radu duže od onog koje je zvanično prikazano.

Ovo su uočili inspektori rada u svojim kontrolama u prvoj polovini ove godine.

Značajan broj inspekcijskih kontrola imao je poseban fokus na blagovremenosti isplate plata i načina njenog obračunavanja, kao i drugih primanja po osnovu rada radnika. Posebna pažnja je posvećivana na radno vrijeme radnika provedeno na radu, usklađenost obračunate plate sa evidencijama o provedenom vremenu i uvećanja plate po osnovu minulog rada. Najveći broj upravnih mjera koje su inspektori rada donijeli i prekršajnog kažnjavanja je upravo u pogledu načina obračuna i isplate plata – kažu u Inspektoratu Republike Srpske.

Istovremeno, inspektori su u prvih šest mjeseci utvrdili da poslodavci u  najvećem broju slučajeva ugovor o radu otkazuju zbog disciplinske odgovornosti radnika.

Otkazivanjem ugovora o radu zbog povrede radne obaveze radnika izbjegavaju se obaveze koje poslodavci imaju po osnovu obezbjeđivanja otkaznog roka radniku i obračuna i isplate otpremnine i kako ne bi imali smetnji u prijemu novih radnika – ocjenjuju inspektori.

I dalje je prisutan trend otkazivanja ugovora o radu zbog ekonomskih ili organizacionih razloga, a da se pri tom radnicima ne utvrđuje otkazni rok niti otpremnina, a  prisutna je pojava da se radnici odjavljuju zbog prestanka rada poslodavca.

– Poseban problem kod postupanja inspektora rada u slučajevima otkazivanja ugovora o radu je nedorečenost Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) u vezi sa ovlašćenjima za postupanje inspektora rada. Zakon o radu je za određene kategorije radnika propisao posebnu zaštitu (žene za vrijeme trudnoće i materinstva, bolesni radnici i invalidi, izabrani predstavnici radnika i dr.), posebno u dijelu otkazivanja ugovora o radu. Odredbom člana 202. Zakona o radu propisano je da se „nezavisno od postupka za zaštitu prava koji je pokrenuo kod  poslodavca ili drugih nadležnih organa radnik može obratiti inspektoru rada radi zaštite prava“. U vezi s istim, Zakon o radu nije propisao tzv. posebna ovlašćenja inspektora rada, kojima bi definisao osnov za postupanje inspektora rada u slučajevima otkaza ugovora o radu za koje se ocijeni da nisu doneseni u skladu sa zakonom. Čak i nadležni sudovi imaju različita gledišta kada se pred njima pokrene postupak ocjene zakonitosti rješenja inspektora, posebno u slučajevima kada inspektor naloži otklanjanje utvrđenih nepravilnosti prilikom otkazivanja ugovora o radu, a poslodavci su takav ugovor i realizovali na način da su radnika odjavili sa obaveznih vidova osiguranja, čime je izgubio svojstvo radnika – upozoravaju l


IZVOR: Vebsajt Srpska info, Tijana Grujić, 10.08.2019.

Naslov; Redakcija