Zastava Srbije

USKORO DONOŠENJE PRAVILNIKA O LIJEKOVIMA BIH


 

  • USKORO DONOŠENJE PRAVILNIKA O LIJEKOVIMA BIH

Savjet ministara BiH trebalo bi uskoro da usvoji pravilnik o lijekovima u BiH, čime bi bio ispunjen ključni uslov za deblokadu kredita Svjetske banke za BiH od 122 miliona KM.

Savjet ministara bi, osim donošenja tog pravilnika o cijenama lijekova u BiH, trebalo da donese i odgovarajuće zakonske izmjene da bi i institucije na nivou BiH mogle da predlože dva člana Stručnog savjeta Agencije za lijekove koji je nadležan za tu oblast.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da se sve ovo može uraditi već na narednoj sjednici ili na nekoliko narednih sjednica Savjeta ministara BiH.

On pojašnjava da je Savjet ministara BiH do sada bio nadležan samo za imenovanje Stručnog savjeta, ali ne i za predlaganje njegovih članova.

U međuvremenu, neke faramaceutske kompanije u BiH negodovale su zbog donošenja pravilnika o lijekovima jer smatraju da će se to negativno odraziti na njihovo poslovanje, a Vlada Fedracije BiH dodatno je insistirala da se uz pravilnik dostavi i jasna ekonomska analiza koja će pokazati finansijski efekat planiranih rješenja, odnosno način kreiranja cijena u novom pravilniku.

Izvor: Vebsajt RTRS, 11.08.2016.