Zastava Srbije

INICIJATIVA ZA ZAKONSKO REGULISANJE SOS TELEFONA U RS: Trenutno bez pomoći oko finansiranja, rad se zasniva na volonterskom angažmanu aktivistkinja

12.06.2023.


SOS telefon za žene žrtve nasilja u porodici u Republici Srpskoj svakog dana zazvoni pet do 10 puta. Iza svakog poziva na broj 1264 krije se potresna životna priča ljudskog bića, koje trpi nasilje i traži pomoć.

Od 2005. godine, kada je uspostavljen jedinstven SOS telefon, on se oslanja na volonterski rad aktivistkinja u tri Sigurne kuće na području Republike Srpske.

Iako je po Istanbulskoj konvenciji, koju je BiH potpisala još 2013. godine, država obavezna da obezbijedi funkcionisanje SOS telefonske linije 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji, u stvarnosti nije tako.

Funkcionisanje SOS telefona nije zakonski regulisano, niti je obezbijeđeno finansiranje ove usluge iz javnih sredstava.

Već 18 godina funkcionisanje SOS telefona je odgovornost tri nevladine organizacije, specijalizovane za pomoć ženama žrtvama nasilja: Fondacije “Udružene žene” Banjaluka, Fondacije “Lara” Bijeljina i Udruženja građana “Budućnost” Modriča.

Kapaciteti ovih NVO, koje su i osnivači tri Sigurne kuće na području Republike Srpske, ograničeni su i mnogo toga zavisi od volonterskog rada.

Uz finansijsku podršku Evropske unije, Fondacija „Infohouse“ i Udruženje građana „Budućnost“ Modriča su pokrenule inicijativu sa ciljem zakonskog regulisanja funkcionisanja SOS telefona u Republici Srpskoj.

Prvi SOS telefon za žene žrtve nasilja u Republici Srpskoj uspostavila je 1997. godine Fondacija “Udružene žene” Banjaluka. Jedinstvena SOS telefonska linija je uspostavljena 2005. na inicijativu Gender centra RS.

Od tada je princip rada isti. Poziv na broj 1264 usmjerava se na Sigurnu kuću, koja je geografski najbliža žrtvi. Aktivistkinje koje dežuraju uz telefon prve su osobe kojima se žrtva obrati za pomoć.

Često se dešavalo da policija interveniše tek nakon što nasilje prijave dežurne na SOS telefonu i da od reakcije dežurne volonterke doslovno zavisi život žrtve.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Srpska info, Milkica Milojević, 09.06.2023.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija