Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija

12.05.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 20. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, kojim je izvršeno usklađivanje sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske, a koje regulišu pitanje načina izvršenja kazne doživotnog zatvora.

Ovim izmjenama i dopunama detaljno su propisane procedure za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršanih sankcija, pomoćnike direktora i procedure za prijem ostalih zaposlenih u radni odnos.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju finansijskih sredstava Instrumenata predpristupne pomoći Evropske unije (IPA) po osnovu energetske podrške BiH, od kojih će, nakon sprovedenih procedura usvajanja koje prethode realizaciji, Republici Srpskoj u prvoj tranši biti isplaćeno 40,6 miliona KM.

Finansijska sredstva koristiće se za podršku energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima s ciljem prevazilaženja problema povećanja cijena računa za grijanje, podršku mjerama energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća i podršku mjerama energetske efikasnosti za stambene zgrade.

Projekat će se realizovati putem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2022. godine, prema kojem su prihodi i primici planirani budžetom ostvareni u iznosu od 4,396.7 milion KM i manji su za 3% od iznosa planiranog Rebalansom budžeta za 2022. godinu.

Prihodi od direktnih poreza za 2022. godinu iznosili su 1,722.8 milion KM, što predstavlja 98% u odnosu na Rebalans za 2022. godinu.

Indirektni porezi ostvareni su u iznosu od 1,684.8 miliona KM, što predstavlja 97% u odnosu na Rebalans za 2022. godinu.

Rashodi i izdaci planirani budžetom na opštem fondu u 2022. godini iskazani su u iznosu od 4,459.7 miliona KM i manji su za 1% od iznosa planiranog Rebalansom za 2022. godinu.

U 2022. godini evidentirano je 231.2 miliona KM rashoda i izdataka koji se odnose na projekte koji se finansiraju iz Programa javnih ulaganja Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2022. godini.

Ino-dug je u 2022. godini redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 303.1 milion KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 272.3 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Republike Srpske za period 2022-2025. godina kojim se utvrđuje srednjoročni cilj i plan aktivnosti u oblasti upravljanja dugom koje Vlada Republike Srpske namjerava da provede u toku posmatranog perioda.

Glavni cilj zaduživanja i upravljanja dugom Republike Srpske je obezbjeđenje finansijskih sredstava potrebnih za izvršenje budžeta Republike Srpske, finansiranje odobrenih investicionih projekata, te refinansiranje posmatranog duga uz najniže troškove i prihvatljiv nivo rizika.

Planirano je da se ciljevi realizuju putem strategije diverzifikacije izvora finansiranja, instrumenata i baze investitora. Riječ je o strategiji koja se bazira na finansiranju budžetske potrošnje putem emisije srednjoročnih hartija od vrijednosti sa “bullet" i amortizacionom otplatom, najvećim dijelom na međunarodnom finansijskom tržištu i u manjoj mjeri na domaćem finansijskom tržištu.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 300.000,00 KM, Republičkom sekretarijatu za vjere, za finansijsku pomoć u izgradnji pravoslavnog hrama u mjestu Aleksandrovac (Grad Laktaši).


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 11.05.2023.

Naslov: Redakcija