Zastava Srbije

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADOM OD DUGOTRAJNIH ORGANSKIH ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA: Rok za komentare 15 dana

12.05.2022.


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava zainteresovanu javnost da je urađena radna verzija Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku upravljanja otpadom od dugotrajnih organskih zagađujućih materija.

Prilikom izrade ovog Pravilnika ispunjeni su uslovi iz t. 4. i 12. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012).

Procjena je da je Pravilnik od interesa za javnost, te je objavljen radi dostavljanja primjedbi i sugestija u roku od 15 dana od objavljivanja na e-mail: s.dakic@mgr.vladars.net


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, 10.05.2022.

Naslov: Redakcija