Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBEZBJEĐENJU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU RS: Rok za sugestije 18. maj 2022. godine

12.05.2022.


U skladu sa članom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012) Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS objavljuje tekst Nacrta zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske radi dostavljanja primjedbi i sugestija na isti u roku od osam dana od dana objavljivanja Nacrta zakona na internet stranici Ministarstva.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, 10.05.2022.

Naslov: Redakcija