Zastava Srbije

KRIZNI ŠTAB DA PREISPITA NEUSTAVNE MJERE PROTIV VIRUSA KORONA

12.01.2021.


Federalna Vlada naložila je Kriznom štabu Ministarstva zdravlja da preispita neustavne mjere protiv virusa korona, a Federalnoj upravi civilne zaštite da dostavi prijedlog izmjene odluke o prestanku proglašenja stanja nesreće.

Vlada FBiH je ove odluke donijela razmatrajući odluku Ustavnog suda BiH, prema kojoj su mjere protiv virusa korona neustavne.

Kriznom štabu federalnog Ministarstva zdravlja je naloženo da, u roku od sedam dana, ponovo procijeni epidemiološko stanje i na osnovu njega dostavi Vladi prijedlog mjera.

Federalnoj upravi civilne zaštite naloženo je da, u istom roku od sedam dana, Vladi dostavi prijedlog izmjene odluke o prestanku proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom virusa korona na području FBiH od 29. maja 2020. godine.

Prema ovoj odluci, Federalni štab civilne zaštite i Krizni štab Ministarstva zdravlja su zaduženi da utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja virusa korona i to tako da prijedloge mjera dostavljaju na usvajanje Vladi FBiH.

Vlada FBiH će jednom mjesečno obavještavati federalni Parlament o epidemiološkoj situaciji u tom entitetu i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Osim toga, federalna Vlada će poštovati okvir djelovanja izvršne vlasti koji uspostavi Parlament FBiH za vrijeme trajanja pandemije.

"Kancelarija za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH zadužena je da, u utvrđenom roku, obavijesti ovaj sud o sprovođenju naloga iz odluke o dopustivosti i meritumu", saopšteno je iz Vlade FBiH.

U informaciji ove kancelarije, koju je federalna Vlada prihvatila, ukazano je na činjenicu da Ustavni sud BiH u odluci o neustavnosti mjera protiv virusa korona zaključuje da mjere koje su donesene u spornim naredbama kriznih štabova ne odstupaju od onih koje preduzimaju druge države i koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija.

"Ustavni sud BiH ukazuje na povredu prava apelanata utvrđenih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom koju vidi u činjenici da je u konkretnom slučaju riječ o miješanju u pravo na privatni život i na slobodu što je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti, odnosno kriznih štabova ministarstava zdravstva", navodi se u informaciji.

S tim u vezi, Ustavni sud BiH smatra da je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, te da ta činjenica predstavlja kršenje prava i sloboda apelanata.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 08.01.2021.

Naslov: Redakcija