Zastava Srbije

NEOPHODNE PROMJENE ZAKONA O VSTV-U, O POREZU NA DOHODAK I O SOCIJALNIM DOPRINOSIMA U FBIH

12.01.2021.


Bosna i Hercegovina zadužila se kod Evropske unije za 250 miliona eura makrofinansijske pomoći, a detalji tog sporazuma zaključenog posljednjeg dana prošle godine ostali su skriveni široj javnosti.

Bosna i Hercegovina će ovaj iznos dobiti u dvije jednake rate, a posebno su zanimljivi uvjeti koje treba ispuniti da bi drugih 125 miliona eura bilo dostupno.

"Isplata druge rate pomoći ovisi o tome da li će Evropska komisija pozitivno ocijeniti, u ime Evropske unije, napredak ostvaren u odnosu na određeni broj makroekonomskih i strukturalnih mjera prilagođavanja i, ako važi, o zadovoljavajućem napredovanju u ispunjenju obaveza usaglašenih s MMF-om", stoji u memorandumu koji je potpisao ministar finansija Vjekoslav Bevanda.

Uvjeti politika za koje je vezana ova pomoć temelje se na smjernicama politika koje su zajednički usaglasile EU i vlasti BiH tokom Ekonomskog i finansijskog dijaloga održanog 19. maja 2020. navodi se dalje. U skladu s tim, prije isplate svake rate ove pomoći, komisija, u saradnji s vlastima zemlje, potvrduje da su uvjeti koji dolaze uz ovu pomoć adekvatno ispunjeni ili da su postignuti novi dogovori.

"Prije nego što komisija isplati drugu ratu, Ministarstvo finansija i trezora u ime BiH dostavlja komisiji Izjavu o ispunjavanju uvjeta za isplatu koji dolaze uz pomoć. Nakon što primi takvu izjavu, Komisija će procijeniti, na temelju konsultacija s relevantnim vlastima Zemlje, napredak ostvaren u ispunjavanju tih uvjeta. Prilikom ove procjene, posebna pažnja će se posvetiti reformama za jačanje institucionalnog okvira za makroekonomsku analizu i planiranje na svim nivoima vlasti, unapređenje otpornosti na poremećaje u finansijskom sektoru, podršku dobrom upravljanju i stvaranje radnih mjesta", stoji u dokumentu.

Uvjeti na kojima insistira EU sažeti su u "Kriterijima strukturalnih reformi", a sačinjavaju ih jačanje institucionalnog okvira za makroekonomsku analizu i planiranje, mjere u finansijskom sektoru te dio koji je naslovljen kao "Dobro upravljanje i borba protiv korupcije", ali i podrška ekonomskom oporavku i zapošljavanju.

U finansijskom sektoru je uvjetovano osiguravanje ispravnog funkcioniranja novog Programa za osiguranje depozita, uključujući hitno finansiranje u slučaju krize te održavanje nezavisnosti Centralne banke i integriteta aranžmana valutnog odbora.

Zanimljivo je da se u segemtu borbe protiv korupcije navodi i "priprema (u skladu s relevantnim preporukama Evropske komisije) i predočavanje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, amandmana na trenutni Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VTSV), u smislu uspostavljanja sistema provjere sadržaja imovinskih kartona sudaca i tužilaca i članova VSTV-a.

Kod podrške ekonomskom oporavku EU od naših vlasti traži "smanjenje poreznog klina u oporezivanju rada za zaposlenike koji primaju male plaće, uz povećanje plaća nakon oporezivanja kroz amandmane na Zakon o porezu na dohodak i Zakon o socijalnim doprinosima u FBiH, čiji je cilj i povećanje stepena usklađenosti između dva entiteta".


IZVOR: Vebsajt Klix, 06.01.2021.

Naslov: Redakcija