Zastava Srbije

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI FINANSIJSKE POLICIJE FBIH I AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE

11.10.2022.


Glavni inspektor Finansijske policije FBiH Amel Topalović i direktor Agencije za reviziju privatizacije u FBiH Vedad Duraković potpisali su u sjedištu Federalne finansijske policije u Sarajevu Memorandum o saradnji.

Rezultat je to dobre saradnje dvije institucije, a ima za cilj povećanje transparentnosti i poboljšanje pristupa podacima i dokumentaciji o privrednim društvima i bankama čiji je državni kapital privatiziran, a kojom raspolaže Finansijska policija.

Kako je pojasnio Topalović, ova dokumentacija, podaci i informacije sačinjeni su tokom inspekcijskog nadzora privrednih društava i banaka čiji je državni kapital privatiziran. Radi provođenja i okončanja postupaka revizije, stavit će se na raspolaganje i Agenciji za reviziju privatizacije.

- Memorandum je rezultat zajedničkog opredjeljenja rukovodstva naše dvije institucije da dosadašnju uspješnu saradnju i razmjenu podataka i informacija podignemo na još viši nivo - istakao je rukovodilac Finansijske policije.

Duraković je dodao kako će, zahvaljujući ovom memorandumu, ali i kroz druge aktivnosti obje institucije imati koristi, a rad Agencije za reviziju privatizacije dobit će dodatno na važnosti, što doprinosi i napretku u ovoj oblasti, neophodnom u približavanju BiH ka EU.

- Finansijska policija FBiH bila je savremenik dešavanja prilikom privatizacijskih procesa te posjeduje značajnu količinu dokumentacije iz tog perioda i koju, prema Zakonu o reviziji privatizacije, Agencija treba da revidira - pojasnio je Duraković.

Zaključeno je kako će potpisani dokument doprinijeti većem broju uspješno okončanih postupaka revizije privatizacije.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 07.10.2022.

Naslov: Redakcija