Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji

11.07.2022.


Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji, kojim se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalisane snage do i uključivo 10 MW, te je omogućeno da stupi na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH. Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH je prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Novim stavom u članu 78. precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi.

Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Evropi se sve više prihvata kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Evropsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA), te Evropska komisija.

Na sjednici je preostalo da se delegat izjasne o izmjenama i dopunama, u vidu nacrta, Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o Agenciji za privatizaciju.

Također, na dnevnom redu su, između ostalog, još ostali nacrti zakona o sportskim klubovima u FBiH, o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu Federacije Bosne i Hercegovine.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 07.07.2022.

Naslov: Redakcija