Zastava Srbije

ODRŽANA SJEDNICA VLADE RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banjaluka - Prijedor

11.06.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti zbog potrebe da se unaprijedi primarno tržište kroz pojednostavljenje postupka emisije dužničkih hartija od vrijednosti.

Razlog donošenja ovog akta je i omogućavanje daljeg razvoja brokersko‐dilerske djelatnosti, a s ciljem ublažavanja negativnih posljedica izazvanih virusom korona, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Pojednostavljenje postupka emisije dužničkih hartija od vrijednosti trebalo bi da doprinese kako povećanju obima emisija hartija od vrijednosti, a samim tim i tržišnog materijala na Banjalučkoj berzi, tako i efikasnijem pristupu raznovrsnim izvorima kapitala.

Na ovaj način, privrednim društvima bi pristup finansijskim sredstvima neophodnim za redovne poslovne aktivnosti ili unapređenje i proširenje poslovanja bio lakši, brži i jeftiniji, a što bi olakšalo poslovanje u okolnostima smanjene likvidnosti usljed virusa korona.

U značajnom obimu izvršeno je usklađivanje ovog zakona i sa relevantnim propisima EU koji uređuju predmetnu materiju.

Na sjednici je utvđen i Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banjaluka - Prijedor, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona jesu realizacija Projekta izgradnje auto-puta na relaciji Banjaluka - Prijedor, kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku, kojim bi se riješila saobraćajna povezanost Republike Srpske sa zemljama u okruženju, te stvorili preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Srpske.

Ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje auto-puta Banjaluka - Prijedor kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku, finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i sprovođenja posebnog postupka eksproprijacije, kao i druga pitanja od značaja za njegovu izgradnju.


IZVOR: RTRS, 10.06.2021.

Naslov: Redakcija