Zastava Srbije

ODRŽANA SJEDNICA VLADE FBIH: Potpisan ugovor za nabavku vakcina protiv virusa korona

11.06.2021.


Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH (FBiH) potpisao je, na osnovu ovlaštenja federalne Vlade, Ugovor o direktnoj nabavci 500.000 doza kineskih vakcina "sinofarm" protiv virusa korona.

Vlada FBiH se na današnjoj sjednici u Mostaru upoznala o informaciji Zavoda o sprovođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima u periodu od 2. do 9. juna.

U informaciji je navedeno i da je u FBiH do sada primijenjeno 164.780 vakcina, od čega je prvom dozom vakcinisano 134.299, a drugom 30.481 građana, saopšteno je iz federalne Vlade.

Za sve koji su primili prvu, obezbijeđena je i druga doza vakcina.

U periodu od 8. marta do 6. juna Zavodu za javno zdravstvo FBiH stiglo je ukupno 269.207 vakcina.

Federalna vlada usvojila je Nacrt programa javnih investicija FBiH za period od 2022. do 2024. godine, koji obuhvata ukupno 126 projekata.

Među projektima odobrenim u trogodišnjem periodu su izgradnja auto-puta na Koridoru "Pet ce" na dionicama Ozimice-Poprikuša (440.407.500 KM) i Putnikovo brdo-Medakovo (167.892.880 KM), te poddionica Mostar jug-Kvanj, dionica Jug-Zvirovići (78.134.963 KM).

Vlada FBiH je utvrdila i po skraćenoj proceduri usvajanja Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi FBiH, čiji je primarni cilj usaglašavanje njegovih normi sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu, Zakonom o prekršajima i Zakonom o platama i naknadama u organima Vlasti FBiH.

Jedna od novina je brisanje prekršajnih odredbi u važećem zakonu koje se odnose na učesnike u platnom prometu - banke, jer je to propisano odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Federalna Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, kako bi njegove odredbe bile usaglašene sa odlukama Ustavnog suda BiH iz 2010, 2017. i 2020. godine, zaključkom Doma naroda Parlamenta FBiH iz 2016. godine, kao i zaključkom Vlade FBiH iz 2019. godine.

Podržana je inicijativa da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) - Svjetske banke budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta podrške zapošljavanju u BiH-dva - dodatno finansiranje u iznosu do 50 miliona evra, od čega se polovina sredstava odnosi na FBiH.

Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu kao osnovi za vođenje pregovora, te zadužena federalna ministarstva finansija, i rada i socijalne politike da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike.


IZVOR: Glas Srpske, 10.06.2021.

Naslov: Redakcija