Zastava Srbije

RADNI TEKST PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA RS: Rok za sugestije 15 dana

11.05.2023.


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava se javnost i zainteresovana javnost da je urađena radi tekst Pravilinika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita.

Prilikom izrade Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita, a u skladu sa Smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata (“S. glasnik RS”, br. 86/2022), obrađivač pravilnika je utvrdio da je predmetni Pravilnik od interesa za javnost, te se radni tekst istog objavljuje radi mogućnosti uvida u isti i dostavljanja primjedbi i sugestija. Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja radnog teksta Pravilnika na sajtu, a dostavljaju se na e-mail: a.kotur@mgr.vladars.net


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, 08.05.2023.

Naslov: Redakcija