Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 16. maja 2022. godine 22. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

11.05.2022.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 22. sjednicu Doma naroda za ponedjeljak, 16. maj 2022. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 


U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.), skraćeni postupak (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-495/21 od 16. 3. 2021,
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 02-02-1-378/22 od 11. 3. 2022;
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-862/21 od 18. 6. 2021;
 5. Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-1393/21 od 11. 3. 2022;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1153/21 od 4.6.2021;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I.), skraćeni postupak (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-1-2100/21 od 29. 12. 2021;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-371/22 od 11. 3. 2022.;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 02-02-1-862/21 od 18. 6. 2021;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po skraćenom postupku, u skladu s članom 123. Poslovnika Doma naroda,predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-298/22 od 11. 3. 2022;
 11. Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1218/21 od 14. 6. 2021;
 12. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1436/21 od 16. 7. 2021;
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1456/21 od 21. 7. 2021;
 14. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021;
 15. Izvještaj - Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: “Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/3-16-10-1224/21 od 16. 6. 2021;
 16. Izvještaj - Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: “Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/3-16-10-1225/21 od 16. 6. 2021;
 17. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1705/21 od 8. 9. 2021;
 18. Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora za 2020. godinu, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1706/21 od 8. 9. 2021;
 19. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21 od 8. 7. 2021;
 20. Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, s preporukama sadržanim u izvještaju, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 9. 2021;
 21. Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, s preporukama sadržanim u izvještaju, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1230/21 od 27. 12. 2021;
 22. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2021. godinu, broj: 05/3-37-4-146/22 od 28.1.2022;
 23. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-15-163/22 od 31. 1. 2022;
 24. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja ove inicijative u parlamentarnu proceduru, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine s ciljem formiranja Ministarstva za evropske integracije, broj: 02-50-6-490/22 od 25. 3. 2022;
 25. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja ove inicijative u parlamentarnu proceduru, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine s ciljem formiranja Ministarstva poljoprivrede BiH, broj: 02-50-6-489/22 od 25. 3. 2022;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG-04-BiH-ENV-02, “Bosna i Hercegovina, “WATSAN” program (Program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj – Pilica: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u Gradu Zvornik”, broj: 01,02-21-1-1669/21, od 25. 8. 2021;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicione banke, Grant Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG-04-BiH-ENV-04, “Bosna i Hercegovina, “WATSAN” projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u općini Jajce, broj: 01,02-21-1-1685/21, od 31. 8. 2021;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu između Evropske komisije djelujući u ime Evropske unije i Bosne i Hercegovine koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21-1-1725/21 od 13. 9. 2021;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija s Hrvatskom “Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci (WB-IGOO-BIH-TRA-02), broj: 01,02-21-1-1733/21 od 14. 9. 2021;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1647/21 od 19. 8. 2021;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena, broj: 01,02-21-1-1640/21 od 18. 8. 2021;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa I. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Deleuša – Vraćenovići; Aneks II. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum – Šćepan Polje; Aneks III. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Sitnica – Zupci i Aneks IV. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk – Ilino Brdo, broj: 01,02-21-1-1780/21 od 23. 9. 2021.
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2020. godinu između Evropske unije koju zastupa Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21-1-478/22 od 24. 3. 2022;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični promet, broj: 01,02-21-1-492/22 od 25. 3. 2022;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske, broj: 01,02-21-1-576/22 od 12. 4. 2022;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Europa – Okvirni dokument za istraživanje i inovacije, broj: 01,02-21-1-464/22 od 23. 3. 2022;
 37. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva, broj: 01,02-21-1-465/22 od 23. 3. 2022;
 38. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica, broj: 01,02-21-1-562/22 od 8. 4. 2022.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 09.05.2022.

Naslov: Redakcija