Zastava Srbije

TUŽILAŠTVO BIH: Tužioci BiH mogu davati uputstva entitetskim i tužilaštvima Distrikta

11.05.2021.


Kolegijum Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju zauzeo je stav da tužioci Tužilaštva BiH mogu u svim predmetima iz nadležnosti Tužilaštva i Suda BiH davati potrebna uputstva tužilaštvima entiteta i Brčko distrikta, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Iz Tužilaštva podsjećaju da su tužioci Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH 29. aprila održali kolegijum na kojem su razmatrali saopštenje Federalnog tužilaštva, te zauzeli pravni stav povodom iznesenih tumačenja odredaba Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 - dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018).

U saopštenju se ističe da Tužilaštvo obavještava javnost o donesenim zaključcima, s obzirom na to da je primijećeno učestalo pozivanje na to saopštenje od različitih institucija i pojedinaca, te iznošenje tvrdnji o nezakonitom postupanju Tužilaštva BiH.

Na kolegijumu su usvojeni zaključci kojima u ostvarivanju svojih prava i nadležnosti, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH, tužioci Tužilaštva BiH mogu u svim predmetima iz nadležnosti Tužilaštva BiH i Suda BiH davati potrebna uputstva svim tužiocima u oba entiteta i Brčko distriktu.

"Zauzimanje pravnog shvatanja i stavova o odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH mogu zauzimati samo organi koji postupaju po tom zakonu, a nikako organi koji po njemu ne postupaju", ističe se u saopštenju.

Javno objavljivanje tumačenja Zakona o krivičnom postupku BiH od pravosudne institucije koja po tom zakonu ne postupa, može imati negativne posljedice po ostvarivanje prava i ovlaštenja svih tužilaca u BiH.

Ovaj način rada primjenjivan je više puta u proteklom periodu sa tužilaštvima u BiH i nikada nije bio sporan, te su na taj način postizani značajni zajednički rezultati, navedeno je u saopštenju.

U tom smislu, ističe se u saopštenju, Tužilaštvo BiH poziva Federalno tužilaštvo, kao i druga tužilaštva u BiH, da nastupe jedinstveno u procesuiranju teških oblika najtežih krivičnih djela sistemske korupcije i krivičnih djela protiv pravosuđa, kao i drugih teških krivičnih djela učinjenih u okviru organizovanog kriminala, privrednog kriminala, terorizma, trgovine ljudima i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH.

Tužilaštvo BiH, poručuju iz ove institucije, nastavlja intenzivan rad na svim predmetima i pored teških uslova prouzrokovanih pandemijom kovida 19, te neće podleći pritiscima bilo koje vrste, a sve s ciljem zaštite građana i ostvarivanja vladavine prava, što je jedan od prioriteta za ispunjavanje uslova u procesu evropskih integracija.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 08.05.2021.

Naslov: Redakcija