Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI USK: Nelegalno držanje oružja krivično djelo

11.02.2021.


Vlada Unsko-sanskog kantona utvrdila je novi zakon o oružju i municiji USK, koji donosi brojne izmjene kada se radi o držanju naoružanja te ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Prema riječima Nermina Kljajića, ministra unutrašnjih poslova USK, radi se o zakonu u koji su ugrađena brojna rješenja po ugledu na evropske zakone te će poslužiti kao primjer drugim kantonima u Federaciji BiH.

"Postoji mnogo novina u odnosu na ranija zakonska rješenja, pa tako nelegalno držanje naoružanja sada predstavlja krivično djelo, a po dosadašnjem zakonu to je bio prekršaj. Zatim, izvršena je kategorizacija naoružanja, pa tako postoje tri liste i ono što je još značajno jeste da će se i plinski pištolji morati prijaviti policiji, što do sada nije bio slučaj", istakao je Kljajić.

Prema njegovim riječima, precizirani su uslovi kada se, u slučajevima počinjenja nasilja unutar porodice, naoružanje može oduzeti, a zakon predviđa mnogo strože novčane kazne u odnosu na dosadašnje stanje. Također, prema njegovim riječima, nove zakonske odredbe omogućuju neograničen broj naoružanja koje se može posjedovati.

Zakon predviđa i usku saradnju policije i zdravstvenih ustanova kako bi se što lakše i efikasnije mogao pokrenuti postupak oduzimanja naoružanja u slučajevima kada dođe do narušavanja zdravstvenog stanja vlasnika naoružanja. O tome da li će ovakav zakon biti usvojen odlučivaće Skupština USK na nekom od svojih narednih zasjedanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Zlatan Čekić, 07.02.2021.

Naslov: Redakcija