Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRTI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI RS: Propisana nova prijava za evidenciju ukupne imovine u svrhu utvrđivanja poreske osnovice metodom upoređivanja i metodom unakrsne procjene

11.02.2020.


Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske usvojeni su na 8. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Ministarstvo finansija Republike Srpske je iniciralo izmjene Zakona o poreskom postupku Republike Srpske s ciljem poboljšanja cjelokupnog poreskog sistema u Republici Srpskoj, pojednostavljenja procedura, sa što manje nepotrebnih troškova, koje će za krajnji rezultat imati povećanje sredstava u Budžetu Republike Srpske.

U Nacrtu zakona o poreskom postupku je izvršeno preciziranje metoda za utvrđivanje poreske osnovice procjenom u okviru čega je propisana nova prijava za evidenciju ukupne imovine u svrhu utvrđivanja poreske osnovice metodom upoređivanja i metodom unakrsne procjene.

Detaljnije su uređene odredbe koje propisuju povezana lica i njihova odgovornost za poreske obaveze, punomoćnici u poreskom postupku, produženje apsolutnog roka za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskih obaveza, propisivanje pravila informativne kontrole kao jedne vrste pomoći u drugim postupcima koji se vode, kao i preciziranje rokova za podnošenje izmijenjene prijave.

Ministarstvo finansija je iniciralo izmjenu Zakona o računovodstvu i reviziji s ciljem kreiranja funkcionalnijeg sistema javnog nadzora i kontrole kvaliteta, dok su pojedine odredbe koje se odnose na organizovanje sistema knjigovodstva i računovodstva i finansijskog izvještavanja inovirane i preciznije propisane. Takođe, ovim zakonom se detaljnije uređuje materija koja se odnosi na poslove nadzora nad radom društava za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 06.02.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija