Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

VLADA RS: Usvojena Informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji

11.02.2019.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 7. sjednici, u Banjaluci, Rješenje o imenovanju Nezavisne međunarodne Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu od 1991-1995. godine.

S ciljem objektivnog i nepristrasnog načina utvrđivanja stradanja Srba u Sarajevu, a zbog neispunjenja naloga Doma za ljudska prava BiH od strane Vlade Federacije BiH, za članove Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu 1991-1995. godine, imenuju se:

1) Rafael Izraeli, predsjednik Komisije,

2) Volter Manošek, član,

3) Lavrens Armand Frenč, član,

4) Darko Tanasković, član,

5) Đuzepe Zakarija, član,

6) Viktor Bezručenko, član i

7) Patrik Bario, član.

Zadatak komisije je da ispita i sačini izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu u periodu 1991-1995. godine. Način rada i odlučivanja utvrđuje se poslovnikom kojeg donosi Komisija.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine.

S ciljem cjelovitog i istinitog sagledavanja događaja u Srebrenici i srebreničkoj regiji u periodu od 1992-1995. godine, a zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u BiH, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija, za članove Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine, imenuju se:

1) Gideon Grajf, predsjednik Komisije,

2) Adenrele Šinaba, član,

3) Juki Osa, član,

4) Rodžer Bajard, član,

5) Zeng Ji, član,

6) Đuzepe Zakarija, član,

7) Markus Goldbah, član,

8) Lavrens Armand Frenč, član,

9) Marija Đurić, član.

Zadatak komisije je da na objektivan i nepristrasan način utvrdi stradanja svih naroda na području srebreničke regije u periodu od 1992-1995. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-decembar 2018. godine.

Republika Srpska je u 2018. godini ostvarila veoma pozitivne pokazatelje spoljnotrgovinske razmjene, naročito kada je izvoz i pokrivenost uvoza izvozom u pitanju, koji su najveći u posmatranih 12 godina.

Od pokazatelja koji imaju pozitivna kretanja iz prethodne godine, možemo izdvojiti rekordnu pokrivenost uvoza izvozom, koja je iznosila 71,72%, rekordan izvoz, koji je iznosio preko 3,5 milijardi KM i dalji rast obima spoljnotrgovinskog prometa, koji je prvi put blizu 9 milijardi KM.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske u 2018. godini iznosio je 8.957.813 hiljada KM i za 7,48% je veći nego u 2017. godini. Ovakva praćenja predstavljaju važan izvor podataka za ekonomske analize i projekcije ekonomskog razvoja i rasta. Republika Srpska ima najveći obim spoljnotrgovinske razmjene sa zemljama Evropske unije, koje u ukupnom spoljnotrgovinskom prometu učestvuju sa 60,10% i države CEFTA-e koje učestvuju sa 19,07%.

Republika Srpska je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu ostvarila:

Povećanje spoljnotrgovinskog prometa za 7,48%,

Povećanje uvoza za 7,39 %

Povećanje izvoza za 7,60%

Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom za 0,14 % i iznosila je 71,72%.

Republika Srpska je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, sa državama potpisnicama CEFTA-e, ostvarila:

Povećanje ukupnog spoljnotrgovinskog prometa u iznosu od 7,70%,

Povećanje ukupnog uvoza u iznosu od 4,15%,

Povećanje ukupnog izvoza u iznosu od 12,88%,

Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom za 5,74 % i iznosila je 74,32 %,

Smanjenje deficita spoljnotrgovinske razmjene za 44.057.000,00 KM i iznosio je 251.635.000,00 KM.

Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske od država CEFTA-e su: Srbija (79,63%) i Crna Gora (11,27%), što ukupno čini 90,90% ukupne spoljnotrgovinske razmjene sa zemljama CEFTA-e.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske sa državama Evropske unije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu veći je za 8,32%, a izvoz je povećan za 8,43%.

Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske od država EU su: Italija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija, Austrija i Mađarska.

U 2018. godini Republika Srpska ostvarila je suficit sa sljedećim državama EU: Hrvatska, Slovenija, Austrija, Slovačka, Velika Britanija i Holandija.

Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske, od država izvan EU i CEFTA-e, su: Rusija, Kina, Iran, Turska i Švajcarska.

Ministarstvo trgovine i turizma, u skladu sa svojim ovlašćenjima, provodi aktivnosti na promociji domaćih proizvoda, čime se pozitivno utiče na kretanje parametara spoljnotrgovinske razmjene.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o sprovođenju aktivnosti u vezi sa pružanjem besplatne stručne pravne pomoći izbjeglicama i raseljenim licima koja polažu pravo na imovinu na teritoriji Federacije BiH u toku 2018. godine.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Protokola o saradnji između Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2019. godinu, kojim će biti regulisano pružanje stručne pomoći izbjeglim i raseljenim licima u postupku uspostave ili zamjene zemljišne knjige na teritoriji Federacije BiH.

Vlada Republike Srpske, putem Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, nastavlja sa pružanjem besplatne stručne pravne pomoći u kancelarijama područnih jedinica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u 2019. godini.

Zadužuje se Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove da obezbijedi kancelarije u okviru područnih jedinica Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Istočno Novo Sarajevo, Mrkonjić Grad i Nevesinje i obezbijedi stručnu pomoć licima pravne struke koje angažuje Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije.

Zadužuje se Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije da u toku 2019. godine angažuje šest diplomiranih pravnika i šest administrativnih radnika za rad u kancelarijama područnih jedinica Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Istočno Novo Sarajevo, Mrkonjić Grad i Nevesinje, koje će obezbijediti Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Zbog velikog broja lica koja žive na prostoru Pokrajinske Vlade Vojvodine u Novom Sadu, a imaju imovinu na teritoriji FBiH, uspješno je dogovoren i realizovan prijedlog da se otvori kancelarija u Novom Sadu za ove potrebe.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblastima prerađivačke industrije i njihovom kretanju za 2018. godinu.

Fizički obim ukupne industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj u periodu januar-decembar 2018. godine rastao je po stopi od 3,6% u odnosu na isti period 2017. godine.

Najveći rast obima proizvodnje prerađivačke industrije u posmatranom periodu, imale su oblasti, značajne prema učešću u prerađivačkoj industriji, a to su: proizvodnja namještaja (rast od 6,9%), proizvodnja mašina i opreme, d.n. (rast od 20%), i proizvodnja pića (rast od 7%).

Prema dostavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječan broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji u 2018. godini iznosio je 56.436 i veći je za 3,7%, ili za 1.996 zaposlenih u odnosu na 2017. godinu.

Privredni subjekti iz prerađivačke industrije imaju najznačajniji uticaj na spoljnotrgovinski bilans Republike Srpske, jer su ostvarili 85% ukupno ostvarenog izvoza Republike Srpske u 2018. godini.

Prerađivačka industrija je u 2018. godini ostvarila izvoz veći za 8,6% u odnosu na 2017. godinu, dok je u isto vrijeme uvoz prerađivačke industrije povećan za 8,4%.

U 2018. godini prerađivačka industrija je ostvarila obim spoljnotrgovinske razmjene u iznosu od 7,4 milijarde KM, što je više za 8,3% u odnosu 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o saradnji Republike Srpske i Republike Srbije na izgradnji Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina. Aktivnosti na gradnji pratiće i koordinirati zajednički tim Republike Srpske i Srbije.

U toku su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta Memorijalnog centra, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potpisivanju Povelje o srpskom kulturnom prostoru između Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Povelja o srpskom kulturnom prostoru definiše politiku zajedničkog djelovanja u oblasti kulture.

Vlada je ovlastila ministra prosvjete i kulture Republike Srpske da potpiše Povelju o srpskom kulturnom prostoru sa Ministarstvom kulture i informisanja Srbije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2018. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije.

Cilj Informacije je prezentovanje ostvarenih rezultata u 2018. godini, ali i nastupajućih obaveza, u svim segmentima procesa pridruživanja BiH Evropskoj uniji, kao što su: politika integrisanja, tj. sprovođenje obaveza institucija u Republici Srpskoj i BiH koje proizilaze iz SSP-a, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine; usklađivanje zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU i pravnim aktima Savjeta Evrope; proces programiranja i provođenja finansijskih instumenata EU koja su na raspolaganju BiH i Republici Srpskoj; prevođenje zbog potreba procesa evropskih integracija i obuke u oblasti evropskih integracija. Predmetna informacija će biti upućena Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Programa bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2019-2022. godina.

Program bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske za period od 2019. do 2022. godine podržava i prati realizaciju glavnih i operativnih ciljeva koji su definisani Strategijom bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 - 2022. godina.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.02.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772