Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen u novom tekstu Plan aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH (PER BiH) 2024-2026. godine

10.11.2023.


Vijeće ministara BiH na prijedlog predsjedavajuće zadužilo je Agenciju za sigurnost hrane BiH da pripremi i dostavi informaciju o sigurnosti mineralnih voda i gaziranih napitaka na tržištu Bosne i Hercegovine, nakon pojedinačnih slučajeva trovanja u susjednoj Republici Hrvatskoj, gdje su s tržišta povučeni određeni proizvodi.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usmeno upoznato kako je Agencija za sigurnost hrane BiH zatražila od nadležnih inspekcijskih organa pojačan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti.

SPORAZUM O PRIZNAVANJU VOZAČKIH DOZVOLA S UAE

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), kojim se jača bilateralna saradnja i omogućava međusobno priznavanje vozačkih dozvola.

Na ovaj način građanima Bosne i Hercegovine koji zakonito borave na teritoriji Ujedinjenih Arapskih Emirata bit će omogućena zamjena vozačke dozvole bez polaganja vozačkog ispita, kao i građanima UAE koji zakonito borave u BiH. Radi se vozačkim dozvolama koje su svrstane u ‘B’ kategoriju u BiH i ‘laku kategoriju’ u UAE.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

IZGRADNJA OBJEKTA ZA OSA-u

Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo Informaciju o potrebi izgradnje objekta sjedišta Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH).

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Službom za zajedničke poslove institucija BiH sačiniti idejni projekt objekta, procjenu potrebnih finansijskih sredstava i definirati rokove za njegovu realizaciju te će Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog odluke na razmatranje.

Na ovaj način bi se trajno riješio problem smještaja OSA-e BiH uz ispunjavanje  međunarodnih i standarda propisanih Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Podsjećamo da je još 2006. godine za potrebe izgradnje sjedišta OSA-e BiH kupljena parcela i postojeći objekat u ul. Adema Buće u Sarajevu (upravne zgrade preduzeća “Zrak”) koji su uknjiženi na državu Bosnu i Hercegovinu, ali izgradnja nije realizirana zbog nedostatka sredstava.

USVOJEN PLAN AKTIVNOSTI PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je u novom tekstu Plan aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH (PER BiH) 2024-2026. godine.

Na znanje su primljeni odgovarajući prijevodi dokumenata, (Zajednički zaključci ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske, Procjena Evropske komisije na Program ekonomskih reformi BiH 2023-2025 i Smjernice Evropske komisije za izradu Programa ekonomskih reformi 2024-2026 Zapadnog Balkana i Turske), koji su važni kao prilozi za izradu PER BiH.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinator za Program ekonomskih reformi za 2024 - 2026. godinu na nivou BiH, dužna je u saradnji s entitetskim koordinatorima i državnim ministarstvima vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, komunikacija i prometa, civilnih poslova, finansija i trezora i Direkcijom za evropske integracije, a po potrebi ostalim institucijama Vijeća ministara BiH provesti Plan aktivnosti u skladu s prilozima te pripremiti dokument Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2024 - 2026. godinu, u zadanim rokovima.

Prema ovom planu, Program ekonomskih reformi BiH trebao bi biti dostavljen Evropskoj komisiji polovinom januara naredne godine.

PRAĆENJE PROVEDBE GENDER AKCIJSKOG PLANA BiH

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice donijelo Odluku o osnivanju Koordinacijskog odbora za praćenje provedbe Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine.

U Koordinacijski odbor, kojim će predsjedavati direktorica Agencije za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, imenovani su predstavnici devet državnih ministarstava te drugih državnih institucija, upravnih organizacija, agencija i tijela Vijeća ministara BiH uz predstavnike Brčko distrikta BiH.

Koordinacijski odbor, kao međuresorno i stručno tijelo Vijeća ministara BiH, koordinirat će provedbu i praćenje realizacije aktivnosti Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo na 26. sjednici, održanoj 18. 10. 2023. godine.

IMENOVANI ČLANOVI VIJEĆA ZA GMO

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH donijelo Odluku o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme koje su iz različitih područja kandidirale naučne, stručne i obrazovne institucije iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.  

Ovo vijeće, između ostalog, daje mišljenja i prijedloge u pripremi propisa o upotrebi GMO-a, savjetuje mjerodavna tijela o pitanjima u vezi s njegovom upotrebom te daje stručna mišljenja mjerodavnim tijelima državne uprave.

UTVRĐENA OSNOVICA ZA OBRAĆUN PLAĆA U DKP-ima

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova donijelo  Odluku o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine za 2023. godinu uz korekcije na sjednici.

Osim utvrđivanja osnovice za dosadašnja 53 diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine, Odlukom se uvode osnovice za još 10 DKP-a BiH koja su u fazi formiranja.

Prijedlog osnovice za obračun plaća u DKP-ima BiH za 2023. godinu urađen je na bazi podataka Međunarodne komisije Ujedinjenih naroda za državnu službu i uključuje, između ostalog, objavljene UN indekse o troškovima života i stanovanja za decembar 2022. godine.

DOPUNJENI PRAVILNICI O KORIŠTENJU TELEFONA I SLUŽBENIH VOZILA

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva finansija i trezora donijelo Pravilnik o dopunama Pravilnika o korištenju telefona.

Na ovaj način se Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) omogućava nabavka mobilnih uređaja od operatora za 1 KМ kako bi se omogućilo određenim zaposlenicima pristupanje jedinstvenoj mreži, koja omogućava komuniciranje bez dodatnih troškova, a radi ostvarivanja finansijskih ušteda.

Podsjećamo da je ranije Pravilnikom o korištenju telefona onemogućena nabavka mobilnih uređaja u institucijama BiH, a ograničenja su uvedena i propisivanjem maksimalnih iznosa u korištenju telefona kao i sužavanjem liste korisnika mobilne telefonije.  

Na sjednici je donijet Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH uz određene korekcije na sjednici.

Izmjenama i dopunama odobrena je Regulatornom odboru željeznica BiH nabavka jednog vozila srednje klase, umjesto vozila niže klase, kako je to bilo predviđeno ranijim pravilnikom.

Istodovremeno je Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa utvrđeno pravo na korištenje službenih vozila za specijalizovane namjene, za potrebe inspektorata po uzoru na druge institucije koje vrše inspekcijski nadzor.

ODOBRENA SREDSTVA ZA POPUNJAVANJE FONDOVA IFAD-a

Vijeće ministara donijelo je Odluku o odobravanju sredstava za uplatu doprinosa u Trinaestom popunjavanju fondova Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) (2025. - 2027.).

Odlukom je odobreno 60.000,00 eura za Trinaesto popunjavanje fondova Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, u skladu s obavezama koje proističu iz članstva Bosne i Hercegovine u IFAD-u.

Bosna i Hercegovina sedmi put učestvuje u punjenju IFAD fondova.

IFAD-a je u Bosni i Hercegovini nakon 1995. godine odobrio sredstva za finansiranje osam projekata u ukupnoj vrijednosti od 97,23 miliona američkih dolara pod veoma povoljnim uvjetima.

Sjednica Vijeća ministara BiH će biti nastavljena u ponedjeljak, 20. 11. 2023. godine, za kada je planirano održavanje i nove redovne sjednice.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 09.11.2023.

Naslov: Redakcija