Zastava Srbije

ODRŽAN SASTANAK OPERATIVNOG TIJELA ZA REALIZACIJU PROJEKTA OPTIMIZACIJE ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA I FORMALNOSTI U RS

10.11.2022.


U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, u ponedjeljak 7.11.2022. godine održan je sastanak Operativnog tijela za realizaciju Projekta optimizacije administrativnih procedura i formalnosti na republičkom nivou, kako bi se utvrdio presjek dosadašnje realiazacije projekta i planovi za naredni period.

Vlada Republike Srpske je na 151. sjednici, održanoj 23.12.2021. godine usvojila akcioni plan pojednostavljenja/ukidanja određenih administrativnih procedura. Od ukupno 932 formalnosti, predloženo je da se ukinu 42 formalnosti (4,4%) i pojednostave 243 formalnosti (25,47%).

Pojednostavljenja se uglavnom tiču smanjenja direktnih troškova (smanjenje taksi za izdavanje formalnosti) i smanjenja složenosti (ukidanje određene dokumentacije, pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti korišćenjem veb servisa, pojednostavljenje forme dokumenata u vidu kopije bez obaveze ovjeravanja, propisivanje i dostupnost obrasca zahtjeva za izdavanje formalnosti).

U cilju pojednostavljenja do sada su usvojeni podzakonski akti i dorađen je informacioni sistem koji će omogućiti da se Rješenja o registraciji poslovnih subjekata i aktuelni izvodi iz sudksih registara više ne traže od stranaka već se mogu preuzeti uvidom u službene baze podataka (u 136 formalnosti se traži ova dokumentacija).

Kroz pilot faze, institucijama će biti omogućen automatski uvid u stanje poreskih obaveza i neće biti potrebno od stranaka tražiti potvrdu o izmirenim poreskim obavezama (u 29 formalnosti se traži ovaj podatak).

Osim činjenice da se privreda i građani rasterećuju obaveze dostavljanja dokumenata čime se štede vrijeme i novac, tako i uprava ima koristi radi uvezivanja baza podataka čime se omogućava kvalitetnije upravljanjem podacima, ali i rasterećenje kadra automatizacijom sistema.

Projekat optimizacije administrativnih procedura i formalnosti na republičkom nivou (utvrđeno da republički organi uprave izdaju 932 formalnosti) podrazumijeva analizu procedura i formalnosti koje izdaju institucije na republičkom nivou, a koje su neophodne za pokretanje i obavljanje privrednih djelatnosti.

Formalnosti su objavljene na portalu Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje (pscsrpska.vladars.net) kako bi građanima i poslovnim subjektima bile dostupne informacije o administrativnim procedurama i formalnostima i omogućena komunikacija elektronskim putem s javnom upravom.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 8.11.2022.

Naslov: Redakcija