Zastava Srbije

U FEDERACIJI BIH PLIN POSKUPLJUJE ZA 4,96 POSTO

10.10.2023.


Energoinvest je saopćio da je na bazi novodostavljene cijene prirodnog gasa za četvrti kvartal 2023. godine od strane ruskog isporučioca Gazprom Exporta, izvršio rekalkulaciju troškova i cijene prirodnog gasa za tarifne kupce koju odobrava Vlada FBiH.

Zahtjev za korekciju cijene prirodnog gasa dostavljen je Vladi 6. oktobra 2023. godine i isti sumarno rezultira sa ukupnim povećanjem cijene prirodnog gasa u procentualnom iznosu od 4,96% u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala.

"Na povećanje cijene prirodnog gasa je uticao porast cijene naftnih derivata koji utiču na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog gasa. Također je došlo do trenda povećanja vrijednosti USD u odnosu na EUR i KM, što je sumarno rezultiralo gore navedenim povećanjem", kažu iz Energoinvesta.

Ukoliko Vlada FBiH odobri navedeni zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog gasa prema distributeru Sarajevogas iznosit će 0,837 KM/m3 u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala koja je iznosila 0,797 KM/m3, i primjenjivat će se od 01.10.2023. godine.

Treba napomenuti da je ovo prvo povećanje cijene prirodnog gasa u 2023. godini, i do sada u periodu od 1. januara 2023 do 30.09.2023. godine cijena gasa je umanjena za 37,4% u odnosu na zadnji kvartal 2022. godine.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 07.10.2023.

Naslov: Redakcija