Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GARANTNOM FONDU RS: Uključivanje sektora trgovine u mogućnost dobijanja garancija pri pristupu finansijskim sredstvima, kao i mogućnost da se garantuje za refinansiranje određenih kredita koji nisu bili pokriveni garancijama

10.09.2019.


Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održao je u prostorijama parlamenta stručnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o garantnom fondu Republike Srpske.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik Odbora za finansije i budžet Željka Stojičić istakla je da je cilj ove stručne rasprave da poslanici čuju miljenje i stavove stručne javnosti, a prije svega predstavnika privrednika i finansijskog sektora o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske.

"Stručna rasprava je organizovana u skladu sa Zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske, a cilj je da se izmjenama ovog zakona poboljšaju uslovi za poslovanje privrednika i Garantnog fonda koji dobija nove nadležnosti u radu", ukazala je Stojičićeva.

Ona je naglasila da su neke od značajnijih izmjena ovog zakona uključivanje sektora trgovine u mogućnost dobijanja garancija pri pristupu finansijskim sredstvima, kao i mogućnost da se garantuje za refinansiranje određenih kredita koji nisu bili pokriveni garancijama.

"Propisani su određeni uslovi koje će tražioci takvih garancija morati da ispune da bi mogli da refinansiraju kredit", precizirala je Stojičićeva.

Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Snježana Rudić istakla je da je Garanti fond Republike Srpske do sada davao isključivo pojedinačne garancije za kreditna zaduženja, ali da savremena međunarodna finansijska praksa i naše potrebe govore da je potrebno otvoriti Fond i za druge vidove garantovanja.

"Uvodi se i portfeljno garantovanje, a to znači da će Garantni fond Republike Srpske moći davati garancije na portfelj kredita kojeg određeni finansijski posrednik odobrava, uz prethodno dogovorene uslove sa finansijskim posrednikom, bilo da su to banke ili mikrokreditne organizacije", ukazala je ona.

Osnovni razlog za predlaganje ovog zakona, kako je navedeno u obrazloženju, je prilagođavanje poslovnih aktivnosti Garantnog fonda Republike Srpske potrebama i uslovima koje postavlja tržište radi jačanja konkurentnosti privrednih društava i preduzetnika, koja bi se ostvarila kroz pobošljanje pristupa finansijskim sredstvima.

Proširena je mogućnost finansiranja preduzetnika i na tržište HOV, a predloženo je i ukidanje ograničenja davanja garancija za finansiranje trgovinske djelatnosti.

Fond može izdavati garancije i za kredite koji služe za otplatu ranije odobrenih i negarantovanih kredita i finansijskih obaveza preduzetnika, uz poštovanje određenih uslova.

Predloženo je da pored ranije utvrđenih ograničenja od 50 odsto, Fond može da izda garancije najviše do 70 odsto iznosa odobrenog kredita ili druge finansijske obaveze, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora Fonda.

Izvještaj sa stručne rasprave biće osnova za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske.

Narodna skupština Republika Srpske na 5. redovnoj sjednici usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantom fondu Republike Srpske, uz Zaključak o upućivanju u stručnu raspravu.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 09.09.2019.

Naslov: Redakcija