Zastava Srbije

PREMA PODACIMA SUDOVA I OSCE: Čak 48 posto žena u BIH bilo je žrtva nasilja

10.08.2020.


Čak 48 posto žena u BiH iskusilo je neki oblik nasilja od svoje 15 godine, a u 96 posto slučajeva počinitelji nasilja su muškarci, podaci su OSCE-a i prvostepenih sudova u BiH.

"Nasilje nad ženama i djevojčicama koje ostavlja psihičke, seksualne i fizičke posljedice predstavlja najteži oblik kršenja ljudskih prava. Nasilje nad ženama i djevojčicama posljedica je neravnopravnih odnosa u porodici i društvu gdje dominira uloga muškarca. Najčešći počinioci nasilja su intimni muški partneri", navode iz UN Women u BiH.

UN Women Bosnia and Herzegovina dugo radi na polju zaštite od nasilja nad ženama s fokusom na izmjene relevantnih zakona...

U prilog tome govore i podaci prvostepenih sudova u BiH koji u 96 posto slučajeva bilježe muškarce kao počinitelje nasilja. Upravo nasilje sprečava žene da uzmu punopravno učešće u društvu i ostavlja posljedice po ekonomiju i javno zdravlje.

"Procijenjeni godišnji troškovi odgovora na nasilja u porodici u BiH iznose 65 miliona KM", navodeno je.

Kako bi se osigurao adekvatan odgovor, UN Women sarađuje sa nadležnim institucijama i nevaldinim organizacijama.

"UN Women Bosna i Hercegovina dugo radi na polju zaštite od nasilja nad ženama s fokusom na izmjene relevantnih zakona i politika u posljednjih nekoliko godina. Rad UN Women u BiH, zajedno sa partnerskim organizacijama, utjecao je na usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 7/2018)  kao i na izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 102/2012, 108/2013, 82/2015 i 84/2019) koje su usvojene 2019. godine, a tiču se bolje zaštite žena od nasilja", kazali su.

Ističu da je ovo je pravna osnova za pružanje bolje zaštite preživjelima od nasilja u porodici u Republici Srpskoj, posebno kada je riječ o kriminalizaciji djela, procjeni rizika i uvođenju podrške za žrtve. No, izmejne zakonodavstva samo su dio rješenja, ključni dio su provođenje zakona i politika kako bi zakoni ispunili svrhu i osigurali zaštitu i sigurnost za preživjele.


IZVOR: Vebsajt Klix.ba, 04.08.2020.

Naslov: Redakcija