Zastava Srbije

MINISTARSTVO NASTAVLJA RAD NA NOVOM ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU


  • MINISTARSTVO NASTAVLJA RAD NA NOVOM ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske opredijeljeno je da radi na izradi Prijedloga zakona o visokom obrazovanju i njegovom upućivanju u dalju proceduru.

Predstavnici Ministarstva spremni su na ove aktivnosti bez obzira na zaključke Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjaluci kojim je od Ministarstva traženo da sve aktivnosti u izradi ovog zakona budu vraćene na početak i da se formira nova radna grupa, saopšteno je iz resornog ministarstva.

"Ministarstvu je u interesu da unaprijedi kvalitet visokog obrazovanja i zaštiti interese studenata, kao i da ne dozvoli pojedinim članovima akademske zajednice da studente koriste u borbi za svoje lične interese", navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva ističu da posljedice neusvajanja novog zakona o visokom obrazovanju u oktobru mogu biti nepovoljne po interese studenata, s obzirom da početkom naredne akademske godine prestaju da važe dvije značajne odredbe važećeg Zakona o visokom obrazovanju.

"To je odredba kojom je propisano da studenti upisani na diplomski i postdiplomski studij, prema odredbama Zakona o univerzitetu, u trajanju od četiri godine mogu da završe ove studije po započetom nastavnom planu i programu, najduže do kraja akademske 2015/2016. godine", navedeno je u saopštenju.

Drugom odredbom propisano je da student koji nije ostvario 60 ECTS bodova ima pravo upisa naredne godine u akademskoj 2015/2016. godini, sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta.

Prema njihovim navodima, namjera Ministarstva bila je da novi Zakon o visokom obrazovanju bude u primjeni od akademske 2016/2017. godine, kako bi novim zakonom riješili pitanje prava upisa naredne akademske godine sa prenosom ECTS bodova, kao i pravo na završetak studija studenata upisanih prema Zakonu o univerzitetu.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske podsjećaju da je radna grupa za izradu Zakona o visokom obrazovanju formirana u junu prošle godine, te da su predstavnici oba javna univerziteta bili uključeni u rad grupe.

Univerzitet u Banjaluci sam je predložio svog predstavnika u radnu grupu, i to tadašnjeg prorektora, a nakon njegovog podnošenja ostavke iz ličnih razloga, generalnog sekretara Univerziteta u Banjaluci, koji su aktivno učestvovali u radu radne grupe i nisu stavljali primjedbe na njen rad.

Niti jedan od senata dva javna univerziteta nisu dostavili Ministarstvu jedinstvene stavove svih organizacionih jedinica u vezi sa ovim važnim dokumentom.

Ministarstvu su dostavljeni pojedinačni, nejedinstveni i neusaglašeni stavovi pojedinih dekana organizacionih jedinica koji ne predstavljaju jedinstven stav javnih univerziteta.

Nakon usvajanja Nacrta zakona o visokom obrazovanju u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture sprovelo je javne rasprave u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Trebinju, Istočnom Sarajevu i Banjaluci, na kojima je učestvovalo više od 220 predstavnika visokoškolskih ustanova i studenata.

Primjedbe sa javnih rasprava trenutno se razmatraju u Ministarstvu i sve primjedbe koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja biće unesene u prijedlog zakona o visokom obrazovanju.

Izvor: Vebsajt RTRS, 09.08.2016.