Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o načinu i postupku dodjele turističkih vaučera

10.06.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 173. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi Republike Srpske u 2022. godini.

U cilju podsticanja tekuće proizvodnje i dostizanja većeg stepena snabdjevenosti domaćeg tržišta i domaće prehrambene industrije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je sljedeće mjere:

1. Obezbijeđena su sredstva u iznosu od 75 miliona KM za finansiranje tekuće proizvodnje i kapitalnih investicija u poljoprivredi;

2. Obezbijeđeno je 30% fiksnog povrata sredstava (40% za gazdinstva iznad 600 m.n.v.) na investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, opremu u stočarstvu, investicije u biljnoj proizvodnji i navodnjavanju, te preradi poljoprivrednih proizvoda;

3. Obezbijeđeno je dodatnih 14 miliona KM iz Kompenzacionog fonda za novčane podsticaje za kapitalne investicije;

4. Obezbijeđen je regres za dizel gorivo za proljetne i jesenje radove u 2020. godini u količini od 100 litara odnosno 50 KM po hektaru obradive površine u ukupnom iznosu od 5,5 miliona KM;

5. Obezbijeđeno je regresiranje svih sjemena domaćih proizvođača, a u cilju omasovljenja sjetve kroz veću dostupnost jeftinijeg sjemena domaćih proizvođača;

6. Obezbijeđena su sredstva za podršku sjetve pšenice u iznosu od 300 KM iz redovnih sredstava Agrarnog budžeta i 100 KM po hektaru iz sredstava Kompenzacionog fonda;

7. Obezbijeđeno je sufinansiranje sjemena kukuruza u iznosu od 20% od maloprodajne cijene sjemena;

8. Obezbijeđena su sredstva za podršku sjetvi industrijskih kultura (bez GMO soje, suncokreta i uljane repice) u iznosu do 200 KM po hektaru;

9. Obezbijeđena su sredstva za podršku organskoj proizvodnji u iznosu do 500KM po hektaru i 500 KM po uslovnom grlu;

10. Obezbijeđeno je dodatnih 10 miliona KM iz Kompenzacionog fonda koje će biti usmjerene na sljedeći način:

a. 3,7 miliona KM za ratarsku proizvodnju (proizvodnja merkantilne pšenice i nabavka sjemena kukuruza),

b. 1,8 miliona KM za povrtarsku proizvodnju,

c. 1 milion KM za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju,

d. 1 milion KM za sufinansiranje nabavke kvalitetno priplodnih junica,

e. 2,5 miliona KM za podršku uzgajivačima svinja.

11. Obezbijeđena je rekordna isplata svih obaveza po osnovu podsticaja iz 2021. godine, a već je isplaćeno 18,86 miliona KM iz agrarnog budžeta za 2022. godinu i 5,5 miliona KM iz Kompenzacionog fonda.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi uvođenja mjere privremene zabrane izvoza trupaca i energenata na bazi drveta iz BiH.

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara BiH da se s ciljem razvoja domaće drvoprerađivačke industrije, za period do 90 dana, zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata i energenata na bazi drveta označenih tarifnim brojevima 4401 i 4403, te podbrojevima, a prema Odluci o utvrđivanju carinske tarife za 2022. godinu.

Naime, u Republici Srpskoj, oporavkom drvne industrije nakon negativnih posljedica izazvanih pandemijom je registrovano dodatno povećanje potražnje proizvoda od drveta na međunarodnom tržištu, te je neophodno da se sva raspoloživa sirovina iz javnih i privatnih šuma stavi na raspolaganje domaćim drvoprerađivačima.

Poseban problem na tržištu nastao je usljed međunarodne krize snabdijevanja energentima zbog sukoba u Ukrajini, što je dovelo do enormne potražnje i izvoza drveta kao energenta kao i značajnog povećanja cijena na domaćem i međunarodnom tržištu, usljed čega se javila nestašica energenata (ogrevnog drveta, peleta i briketa) za potrebe snabdijevanja stanovništva u Republici Srpskoj.

S tim u vezi, a sa ciljem unapređenja razvoja drvne industrije, sprečavanja nestašice i zaštite domaćih potrošača u smislu snabdijevanja energentima na bazi drveta Savjetu ministara BiH upućuje se inicijativa za donošenje mjere privremene zabrane izvoza šumskih drvnih sortimenata i energenata na bazi drveta iz BiH na period do 90 dana.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o načinu i postupku dodjele turističkih vaučera, kojom se utvrđuje način i postupak dodjele finansijskih sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske građanima Republike Srpske za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, u iznosu od 100.000,00 KM, na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno - edukativnih i razvojnih centara.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Prijedlog plana deminiranja za 2022. godinu – Faza XXIV, te donijela Odluku o usvajanju Liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2022. godini.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 09.06.2022.

Naslov: Redakcija