Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 15. juna 2022. godine 23. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

10.06.2022.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 23. sjednicu Doma naroda za srijedu, 15. juni 2022. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 


U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagači: delegati iz Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH: Dragan Čović, Lidija Bradara, Marina Pendeš i Bariša Čolak, broj: 02-02-1-639/22 od 22. 4. 2022;
 3. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01-02-1-1904/21 od 9. 6. 2022;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama(P.Z.E.I.), skraćeni postupak (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-495/21 od 16. 3. 2021;
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 02-02-1-378/22 od 11. 3. 2022;
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija BiH (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-862/21 od 18. 6. 2021;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1153/21 od 4.6.2021;
 8. Izvještaj Privremene zajedničke komisije oba doma o utvrđivanju identičnog teksta Zakona ozaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, zakon broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 4. 2021;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku, u skladu s članom 123. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH broj: 02-02-1-371/22 od 11. 3. 2022;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1436/21 od 16. 7. 2021;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostioSpecijalnom izvještaju o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, s preporukama sadržanim u njemu, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1230/21 od 27. 12. 2021;
 12. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1456/21 od 21. 7. 2021;
 13. Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1218/21 od 14. 6. 2021;
 14. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021;
 15. Izvještaj - Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/3-16-10-1224/21 od 16. 6. 2021;
 16. Izvještaj - Praćenje realizacije preporuka revizije učinka o temi: „Aktivnosti institucija  Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite  i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/3-16-10-1225/21 od 16. 6. 2021;
 17. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu, broj: 05/7-39-1-269/22 od 18. 2. 2022;
 18. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom  čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 05/6-50-15-364/22 od 8. 3. 2022;
 19. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-02-4-369/22 od 8. 3. 2022;
 20. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH“, podnosilac: Ured za reviziju instititucija BiH, 02/3-16-1-2201/21 od 17. 12. 2021;
 21. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „ Elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH“, podnosilac: Ured za reviziju instititucija BiH, 02/3-16-1-2224/21 od 23. 12. 2021;
 22. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski promet za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-402/22 od 10. 3. 2022;
 23. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2021. godini, broj: 01,02-50-18-420/22 od 15. 3. 2022;
 24. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2021., broj: 01-50-18-507/22 od 31.3.2022;
 25. Izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamenttarne skupštine BiH za 2021. godinu:
  25.1.  Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda, broj: 02-50-8-54-2/22 od 7.3.2022;
  25.2.  Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda, broj: 02/3-50-6-815/22 od 24.5.2022;
  25.3.  Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, broj: 02-50-8-54-1/22 od 22. 2. 2022;
 26. Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu:
  26.1.  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 01,02-50-14-245/22 od 11. 2. 2022,<
  26.2.  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 01,02-50-14-245/22 od 7. 3. 2022,
  26.3.  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-17/22, veza: 01,02-50-14-245/22 od 8. 3. 2022,
  26.4.  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 01,02-50-14-245/22 od 10. 3. 2022;
  26.5.  Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 01,02-50-14-245/22 od 6. 6. 2022.
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova          porodice koji čine dio domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija, resorno nadležno Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-611/22, od 15. 4. 2022;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodice diplomatsko-konzularnog osoblja, resorno  nadležno Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-612/22, od 15. 4. 2022;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju, resorno nadležno Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-  713/22 od 5. 5. 2022;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o pograničnom prometu, resorno nadležno Ministarstvo sigurnosti      BiH, broj: 01,02-21-1-714/22 od 5. 5. 2022;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike, resorno nadležno Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-715/22 od 5. 5. 2022.
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Zeleni gradovi 2 – Window II Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, resorno nadležno Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-21-1-828/22, od 26. 5. 2022.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 09.06.2022.

Naslov: Redakcija