Zastava Srbije

PREDNACRT ZAKONA O AKCIZAMA: Bit će definirani novi akcizni proizvodi - električna energija, kruta goriva (ugalj, koks i lignit), prirodni plin, tečni naftni gas za grijanje, teško loživo ulje (mazut)

10.05.2021.


Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala dobiti izmijenjen Zakon o akcizama. Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) upitana je šta će to značiti.

Za Prednacrt zakona o akcizama su naveli da se njime nastoje zadovoljiti kriteriji EU, a izdvojili su sljedeće predviđene novine:

  • Razdoblje prilagođavanja poreznih obveznika i UIO novim pravilima za akcizne proizvode, a koja će se primjenjivati po članstvu u Uniji. Kako su naveli, u skladu s uputama Direkcije za evropske integracije usklađivanje nije izvršeno u dijelu koji se isključivo odnosi na članice EU;
  • Novi sistem oporezivanja postojećih akciznih proizvoda utvrđenih važećim zakonodavstvom, a pod propisanim uslovima, bit će definirani novi akcizni proizvodi - električna energija, kruta goriva (ugalj, koks i lignit), prirodni plin, tečni naftni gas za grijanje, teško loživo ulje (mazut), alkoholna pića dobijena vrenjem, međuproizvodi sa 15 i više posto alkohola, međuproizvodi s manje od 15 posto alkohola, grijani duhanski proizvodi, e-tekućina, novi duhanski proizvodi, ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe, pripravci na bazi ekstrakata, esencije ili koncentrati od kafe ili na bazi kafe, mješavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe s prženom cikorijom i ostalim prženim zamjenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda, zamjene kafe koje sadrže kafu te uslovno duhanska sirovina zatečena u ilegalnim tokovima koji do sada nisu bili predmet oporezivanja;
  • Veće stope oporezivanja za pojedine akcizne proizvode, ali su, kako su naveli u UIO, u prednacrtima predložene najniže stope oporezivanja utvrđene pravilima EU. Istakli su da su po ovom pitanju u obzir uzeti trenutni uslovi oporezivanja u Bosni i Hercegovini i stopa oporezivanja u susjednim državama.

Previđeno je i oslobađanje plaćanja akciza za pojedina dobra, a što zahtijeva EU. To se odnosi na:

  • Denaturisani alkohol, alkohol i/ili alkoholna pića koja se koriste u proizvodnji i preradi neprehrambrenih proizvoda, pod uslovom da je etil alkohol djelomično denaturisan;
  • Alkohol koji se koristi za proizvodnju lijekova i sirćeta;
  • Alkohol koji se koristi u proizvodnji neposredno ili kao sastojak nekog poluproizovda za proizvodnju prehrambrenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, ali pod uslovom da sadržaj alkohola nije veći od 8,5 litara čistog alkohola na 100 kilograma proizvoda za čokoladu, te pet litara čistog alkohola na 100 kilograma za druge proizvode;
  • Alkohol koji se koristi u proizvodnji aroma za pripremu prehrambrenih proizvoda i bezalkoholnih pića u kojima ima udio do 1,2 posto od ukupne količine;
  • Energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, izuzev za privatne letove;
  • Energente čiji proizvođač koristi u svojim proizvodnim pogonima za daljnju preradu, odnosno proizvodnju drugih energenata, ali ako ih ne koristi kao pogonsko gorivo za vozila.

U UIO su naglasili da se akcize ne bi naplaćivale na neka druga dobra, a što je zahtjev EU. Istakli su da bi od naplate bili izuzeti prirodni plin i kruta goriva koji se koriste u domaćinstvima, prirodni plin koji se koristi kao pogon za motorna vozila, električna energija koja se koristi u domaćinstvima, energija koja se koristi za proizvodnju i održavanje sposobnosti proizvodnje struje, te električna energija koja u procesu proizvodnje čini više od 50 posto troška proizvoda.

Napominjemo da je riječ o Prednacrtu zakona o akcizama, a koji će proizvodi biti akcizni i koliko će iznositi akciza na njih odlučit će Upravni odbor UIO, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Parlament Bosne i Hercegovine.

Na pitanje da li je izmjenama zakona predviđeno oporezivanje luskuza, odgovorili su da se indirektno oporezivanje odnosi na dobra i usluge neovisno o imovnom stanju fizičkih i pravnih osoba te su ukazali kada bi postojala mogućnost za to.

"Eventualno da se u Zakon o akcizama uvrste još neki 'luksuzni' proizvodi kao akcizni, pa da se pored PDV-a na takve proizvode plaćaju i posebni porezi ili akcize. UIO je svakako institucija koja samo provodi propise iz oblasti indirektnih poreza, dok njihovo kreiranje vrše Upravni odbor UIO, Vijeće ministara i Parlament Bosne i Hercegovine", obrazložili su.

Kada je riječ o eventualnom oporezivanju bogatih, potcrtali su da je ova vrsta oporezivanja u nadležnosti entitetskih vlasti, jer je riječ o direktnim porezima. Podsjećamo da su iz MMF-a i Svjetske banke sugerisali da se bogati i bogatstvo više oporezuju tokom pandemije koronavirusa.


IZVOR: Vebsajt Klix, 05.05.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija