Zastava Srbije

UREDBA O ODREĐIVANjU MARŽE KOJA SE PRIMJENjUJE PRILIKOM FORMIRANjA CIJENA NAFTNIH DERIVATA: Pojačana kontrola poštovanja Uredbe

10.03.2022.


Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić razgovarala je sa direktorom Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske Milovanom Krčom i glavnim republičkim tržišnim inspektorom Radivojem Gavrićem.

Tema sastanka bile su pojačane kontrole poštovanja primjene Uredbe o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021), koje su proteklog vikenda tržišni inspektori Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske sprovodili na teritoriji Republike Srpske. Krčo i Gavrić upoznali su ministra Suzanu Gašić sa rezultatima sprovedenih kontrola, efektima nadzora i trenutnim stanjem na terenu.

Na sastanku je dogovoreno da se sa ovim aktivnostima nastavi i u narednom periodu, a u fokusu kontrola tržišne inspekcije će, pored poštovanja odbredbi Uredbe o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, biti i primjena Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019 i 103/2021), kojom su ograničene marže na osnovne životne namirnice.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 07.03.2022.

Naslov: Redakcija