Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU TAKSI I NAKNADA U FBIH: Zakon uvodi jednoobraznost u postupku uspostave i ažuriranja Jedinstvenog registra, što osigurava transparentnost svih informacija na jednom mjestu, a s ciljem pojednostavljenja poslovnog djelovanja svih postojećih gospodarstvenika i potencijalnih investitora

10.02.2020.


Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduru uputila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH.

Kako je poznato, Vlada je na 130. sjednici, održanoj 24. studenog 2017. godine, usvojila interaktivni Registar, sa Uputom za korištenje, koji su službeno objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija.

Opredjeljenjem Federalne vlade za provedbu reformi, kroz Reformsku agendu i Akcijski plan za razdoblje 2016.-2018. godina, prepoznata je posebna nužnost uređenja oblasti neporeznih prihoda, odnosno naknada i pristojbi na teritoriju Federacije BiH, uz puno poštivanje ustavnih nadležnosti i suradnje s nižim razinama vlasti, a s ciljem stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, kao poticajnog elementa povećanja direktnih stranih investicija i domaćih ulaganja koji djeluju na gospodarski rast i makroekonomsko jačanje.

Vodeći se time, Federalno ministarstvo financija je, uz tehničku podršku USAID-ovog projekta Reforme fiskalnog sektora (FAR), kao i uz suradnju s nadležnim institucijama nižih razina vlasti, u proteklom razdoblju pripremilo i objavilo interaktivni Registar pristojbi i naknada u FBiH, a u završnici pripreme je i njegova pojednostavljena web aplikacija sa, na jednom mjestu, transparentno objedinjenim svim relevantnim informacijama, namijenjena kako za poslovne subjekte i građane (obveznike plaćanja), tako i predlagače i donositelje javnih politika u ovoj oblasti.

Kako objavljeni interaktivni Registar i njegova web aplikacija predstavljaju pregled svih naknada i pristojbi zatečenih na određeni dan posljednjeg unosa podataka (početni registar), a da je oblast podložna promjenama (u domeni pravnog okvira, koji regulira uvođenje i naplatu naknada i pristojbi, i određivanja visine pojedinih davanja), za funkcionalno vođenje Registra neophodno je njegovo redovito ažuriranje na osnovi propisanog obrasca koji će popunjavati predlagači, odnosno obrađivači akata, kojima se uvode, mijenjaju ili ukidaju naknade i pristojbe.

Ažuriranje je predviđeno u dvije faze. Prva, kao provjera, predviđa izmjenu i/ili dopunu podataka zatečenih u početnom Registru. Na temelju toga bi, u narednoj fazi, bio uspostavljen Jedinstveni registar pristojbi i naknada u Federaciji BiH, kao elektronička baza podataka, u koju će redovito biti prikupljani i unošeni novi i ažurirani pokazatelji.

Donošenje Zakona o jedinstvenom registru pristojbi i naknada u FBiH je nužno kako bi bila utvrđena pravna osnova već kreiranom i objavljenom Registru pristojbi i naknada, kao i podrška redovitom ažuriranju i održivosti.

Zakon uvodi jednoobraznost u postupku uspostave i ažuriranja Jedinstvenog registra, što osigurava transparentnost svih informacija na jednom mjestu, a s ciljem pojednostavljenja poslovnog djelovanja svih postojećih gospodarstvenika i potencijalnih investitora.

Zakon ne mijenja poziciju niti jednog aktera, odnosno razine vlasti u Federaciji BiH u pogledu Ustavom dodijeljenih nadležnosti za donošenje propisa u oblasti naknada i pristojbi, čime im je osiguravan dostatan izvor sredstava za financiranje dodijeljenih funkcija, i suštinski im ne utvrđuje nove obveze.

Imajući u vidu dosadašnje napore određenog broja, najčešće financijski jačih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH da, vlastitim naporima, potencijalnim ulagačima prezentiraju jasnu sliku o uvjetima poslovanja na teritoriju njihove općine/grada i privuku što veći broj investitora, Jedinstveni registar i zakonski akt za njegovu uspostavu osigurao bi takav pregled za sve jedinice lokalne samouprave i tako doveo u ravnopravan položaj u privlačenju investitora.


IZVOR: Vebsajt Vlada Federacije BiH, 06.02.2020.

Izvod iz vjesti, Naslov: Redakcija