Zastava Srbije

KRIVIČNI ZAKONIK RS: Inicijativa o većoj zaštiti žrtava seksualnog nasilja i uznemiravanja

09.12.2022.


Ministar pravde u Vladi Republike Srpske razgovarao je, u Banjoj Luci, sa Goricom Ivić direktoricom Fondacije “Udružene žene Banja Luka" i profesorom krivičnog prava Milom Šikmanom a koji su predstavili inicijativu za izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017, 104/2018 - odluka US, 15/2021 i 89/2021) u dijelu koji se odnosi na krivično djelo polno uznemiravanje.

Inicijativa je nastala analizom usklađenosti Krivičnog zakonika Republike Srpske sa međunarodnim standardima, kao i analizom sudske prakse za krivično djelo polno uznemiravanje.

Cilj ovog prijedloga je da se doprinese većoj zaštiti žrtava seksualnog nasilja i uznemiravanja na način da im se obezbijedi bolja podrška i zaštita, kao i da se unaprijede generalno-preventini efekti krivičnog zakonodavsta u ovoj oblasti, čime će se stvoriti uslovi koji vode ka nultoj toleranciji seksualnog nasilja i uznemiravanja u društvu.

Ministar pravde je pozdravio inicijativu i zalaganje da se unaprijedi zaštita žrtava od sekusanog uznemiravanja, kao i potrebu da se kroz saradnju vladinog i nevladinog sektora te akademske zajednice, pronađu normativna rješenja a koja bi u praksi dala najbolja rezultate.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 06.12.2022.

Naslov: Redakcija