Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen veći broj prijedloga zakona

09.12.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 198. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog porodičnog zakona Rapublike Srpske.

Prijedlogom porodičnog zakona značajno je unaprijeđena zaštita prava i interesa djeteta, a posebno u pogledu održavanja ličnih odnosa sa djetetom, vršenja roditeljskog prava i prava djeteta na slobodno izražavanje mišljenja.Preciznije su uređeni imovinski odnosi između bračnih supružnika a posebnu novinu predstavlja uvođenje instituta porodičnog doma, koji uživa poseban pravni režim u slučaju prestanka braka ili zajednice života roditelja maloljetnog djeteta. Redefinisan je institut usvojenja sa ciljem da se unaprijedi i precizira ocjena podobnosti lica koja žele da usvoje tuđe dijete, odnosno djeteta za usvajanje, kao i da proces usvojenja bude efikasan u pogledu zaštite interesa djeteta bez roditeljskog staranja. Prošireno je polje pravnih dejstava koja se priznaju za vanbračnu zajednicu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama kojim se ukida obaveza plaćanja posebne republičke takse čiji su obveznici svi privredni subjekti u Republici Srpskoj. Cilj ukidanja posebne republičke takse je rasterećenje privrednih subjekata i brži rast privredne aktivnosti u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske je od sredine marta 2020. godine donijela niz mjera i subvencija s ciljem smanjenja i saniranja štete i gubitaka koji su nastali u poslovanju mnogih privrednih subjekata, usljed djelovanja pandemije virusa korona u Republici Srpskoj. Takođe, prijedlog je zasnovan i na analizama koje se vrše u okviru reforme poreskih i neporeskih davanja u Republici Srpskoj kroz Registar poreskih i neporeskih davanja, a sa osnovnim opredjeljenjem da se uspostavi javna kontrola nad fiskalnim opterećenjem privrede i građana. Ovim mjerama je, od 1. januara 2021. godine, republička taksa smanjena za 30%, a od 2022. godine za 60% u odnosu na 2020. godinu, dok se od 2023. godine, nakon 30 godina primjene, predlaže njeno ukidanje. Procjena ostvarenja prihoda od posebne republičke takse u 2022. godini iznosi oko pet miliona KM. Iz tog razloga, ukidanje ove takse od 2023. godine značilo bi odricanje od budžetskih prihoda Republike Srpske u pomenutom iznosu u korist dalje podrške privredi.

Utvrđen je i Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o doprinosima kojim se kao posebna vrsta obveznika doprinosa uvodi korisnik prava na novčano primanje utvrđeno Zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj. Posebna osnovica doprinosa za korisnike prava prema predloženom zakonu će iznositi bruto novčano primanje, s obzirom na to da se na planirano novčano primanje plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za ove potrebe u Budžetu Republike Srpske je obezbjeđen iznos od oko 20,1 milion KM. Napominjemo da je Vlada Republike Srpske usvojila Zakon kojim se na mjesečnom nivou isplaćuje 750 KM i na to se plaća doprinos za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, čime će ova lica ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu i u konačnici na penziju.

Vlada Republike Srpske je utvrdila je Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invlidskom osiguranju po hitnom postupku. Prijedlogom Zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju izvršena je dopuna u članu 15. Zakona, kojim se uvodi nova kategorija osiguranika u obaveznom osiguranju. Zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece predviđeno je ostvarivanje prava na novčano primanje nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, na koja se plaćaju svi doprinosi. Kako bi se ostvarila prava po osnovu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje neophodno je za korisnike tog novčanog primanja utvrditi status osiguranika u obaveznom osiguranju, zbog čega je i predložen ovaj zakon. Ovim dopunama stvara se pravni osnov u sistemu obaveznog osiguranja za uplatu doprinosa i ostvarivanje prava za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu finansiranja programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama, a kojom se reguliše način finansiranja Programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu. Prema ovoj odluci, sredstva za finansiranje Programa obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske za 2023. godinu, u iznosu od 71.600.000,00 KM, na budžetskoj stavci transfera Fondu zdravstvenog osiguranja za poseban program lijekova. Donošenje ove Odluke predviđeno je odredbama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Vlada Republike Srpske donijela je i Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2023. godini, te Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2023. godini.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 08.12.2022.

Naslov: Redakcija