Zastava Srbije

UREDBA O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U CILjU UBLAŽAVANjA NEGATIVNIH POSLjEDICA PANDEMIJE COVID 19: Ukupan iznos finansijske pomoći po jednom korisniku iznosi maksimalno 30.000 KM

09.11.2021.


Vlade Federacije BiH 27. oktobra donijela je Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID 19 ("Sl. novine FBiH", br. 87/2021).

Ukupan iznos finansijske pomoći po jednom korisniku za obrte i ostale samostalne djelatnosti po odluci Vlade FBiH iznosi maksimalno 30.000 KM.

Dodjela finansijske pomoći se odnosi na refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike, odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike za period od 1. 8. 2020. do 31. 7. 2021. godine.

Ukupna finansijska sredstva data ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta iznose 60 miliona KM i bit će isplaćena najkasnije do 31. 1. 2022. godine. Sredstva će biti dodijeljena korisnicima (obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima) na osnovu podataka dobijenih od Porezne uprave Federacije BiH.

S tim u vezi, da bi dobili sredstva, moraju ispuniti uslove da imaju najmanje jednog zaposlenog na dan 31. 7. 2021. godine i na dan 31. 7. 2022. godine, izmirene obaveze na osnovu doprinosa i poreza i da su im glavni transakcijski računi aktivni na dan 31. 11. 2021.

Isto tako, moraju dokazati da su očuvali postojeća radna mjesta na način da na dan 30. 11. 2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosnu na 31. 7. 2021. godine ili da je prosječan broj zaposlenih u periodu od 1. 8. 2021. godine isti ili veći od prosječnog broja zaposlenih u periodu od 1. 8. 2020. do 31. 7. 2021. godine.

U slučaju da zbog velikog broja potencijalnih korisnika finansijske pomoći ukupna sredstva ne budu dovoljna, proporcionalno će se umanjiti sredstva svim potencijalnim korisnicima finansijske pomoći.


IZVOR: Vebsajt Klix, 06.11.2021.

Naslov: Redakcija