Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBIH: Utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade usklađivat će se u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini

09.10.2023.


Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata saopćilo je da je Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, koji je prethodno usvojio i Zastupnički dom.

Iz Ministarstva ističu da će se ovim izmjenama egzistencijalne naknade boraca usklađivati sa rastom bruto domaćeg proizvoda i indeksa potrošačkih cijena, te usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također navode da je razlog za donošnje ovog akta prevashodno mijenjanje uslova u pogledu maksimalnih prihoda koje podnosilac zahtjeva može imati da bi dobio pravo na novčanu egzistencijalnu boračku naknadu. Ovaj uslov se mijenja te umjesto sa dosadašnjih 50 posto najniže penzije u Federaciji BiH isplaćene u decembru 2018. godine, on sada glasi “50 posto najniže penzije isplaćene u decembru prethodne godine”.

- Utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade 5 KM usklađivat će se u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini (švicarski model) - navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 06.10.2023.

Naslov: Redakcija