Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 10. oktobra 2023. godine 8. hitna sjednica - Davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma

09.10.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 8. hitnu sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 10. oktobar 2023. godine, sa početkom u 13 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, broj: 01,02-21-1-2103/23 od 2. 10. 2023;
  2. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu, broj: 01,02-21-1-2104/23 od 2. 10. 2023;
  3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke (Projekat medicinskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj – EFSD + Namjenski investicioni okvir 1(FI No 91.071 – SERAPIS 2019-0319), broj: 01,02-21-1-2102/23 od 2. 10. 2023;
  4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o investicionom grantu za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, broj: 01,02-21-1-2105/23 od 2. 10. 2023.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 05.10.2023.

Naslov: Redakcija