Zastava Srbije

GRADOVIMA I OPĆINAMA U FBIH UPLAĆENA 32 MILIONA KM

09.09.2022.


Vlada Federacije BiH je iz Budžeta FBiH za 2022. godinu, uplatila sredstva za 64 općine i grada u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 32 miliona KM, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

Naime, riječ je o dodjeli finansijske pomoći budžetima općina i gradova za sanaciju posljedica nastalih usljed pandemije COVID-19, kao i za finansiranje i sufinansiranje kapitalnih projekata, zahtjeva i inicijativa koje će se provoditi u jedinicama lokalne samouprave.

Ovo je dio od ukupno 39 miliona KM odobrenih Odlukom Vlade FBiH o raspodjeli sredstava općinama i gradovima utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija, a koja su namijenjena za tekuće i kapitalne transfere drugim nivoima vlasti.

Ugovore je ranije, u ime Vlade FBiH, s načelnicima i gradonačelnicima potpisala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Iz Federalnog ministarstva finansija napominju da će ostala sredstava biti uplaćena nakon što preostale općine i gradovi dostave potpisane ugovore.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 06.09.2022.

Naslov: Redakcija