Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS: U porastu naplata prihoda

09.09.2021.


Poreska uprava Republike Srpske je u prvih osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS, prikupila 1,818 milijardi maraka, što je za čak 214,7 miliona KM ili 13 posto više nego u istom periodu prethodne godine, uz rast naplate u svim segmentima javnih prihoda.

Da se radi o kontinuiranom trendu rasta naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj pokazuje i podatak da je naplata u prvih osam mjeseci ove godine za čak 150,7 miliona maraka ili devet posto veća nego u istom periodu 2019. godine, koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom korona virusa i mjerama ograničenja i zabrana rada privrednih subjekata, kao što je to bilo 2020. godine, a što je u jednom periodu prošle godine uzrokovalo manju naplatu javnih prihoda.

Kada je u pitanju samo august ove godine, naplata je iznosila 225,7 miliona KM, što je za 18,2 miliona maraka ili devet posto više nego u augustu prošle godine. Rast naplate u augustu zabilježili su doprinosi i ostali javni prihodi od 12, odnosno 19 posto u odnosu na august prošle godine. Međutim, direktni porezi su u augustu ove godine naplaćeni u iznosu od 33,2 miliona KM, što je za 5,2 miliona KM ili 13 posto manje nego u augustu prošle godine.

Manja naplata u augustu bilježi se kod poreza na dohodak, i to za 1,7 miliona KM, prije svega zbog toga što je Vlada RS povećala neoporezivi dio plate sa 500 na 700 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda u korist radnika. Pored toga, manja naplata u augustu je zabilježena i kod poreza na dobit, za nešto više od tri miliona KM. Razlog manje naplate ove vrste poreza je zbog toga što je, sa ciljem pomoći privredi u prevazilaženju krize izazvane pandemijom koronavirusa, poreskim obveznicima data mogućnost da obaveze za porez na dobit koje dospjevaju 31. marta, mogu platiti do 30. juna ili do kraja godine u ratama. Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti u augustu, i on bilježi smanjenje, i to za 19 posto, prije svega jer su pojedine skupštine općina i gradova u Republici Srpskoj, među kojima je i Banja Luka, donijele odluke o nižim stopama poreza na nepokretnosti za ovu godinu.

"Posmatrano od početka godine, naplata direktnih poreza je u periodu januar - august ove godine iznosila 337,8 miliona maraka, što je za 36,8 miliona maraka ili 12 posto više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast naplate ostvaren je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 169,4 miliona maraka, što je za 20,6 miliona KM ili 14 posto više nego u istom periodu prethodne godine. Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 138,6 miliona KM, što je za 10,3 miliona KM ili osam procenata više. Veća naplata ostvarena je i kod poreza na nepokretnosti i to za oko 5,5 miliona KM ili 44 posto više nego u prvih osam mjeseci 2020. godine", saopćeno je iz Poreske uprave RS-a.

Naplata doprinosa je u periodu januar - august ove godine iznosila 1,167 milijardi maraka i veća je za 111,6 miliona KM ili 11 posto nego u istom periodu prošle godine, odnosno za skoro 133 miliona maraka ili 13 posto više nego u istom periodu 2019. godine. Za Fond PIO naplaćeno je 664,5 miliona KM ili 10 posto više, za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno je 421,5 miliona KM ili 11 posto više, a i naplata doprinosa za Fond dječje zaštite i za Zavod za zapošljavanje je također veća za po 11 posto.

Kod ostalih javnih prihoda naplata je u prvih osam mjeseci ove godine iznosila 313,4 miliona KM, što je za 66,2 miliona KM ili 27 posto više. U tom segmentu javnih prihoda, takse i naknade su naplaćene u iznosu od 189,6 miliona maraka ili 18 posto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 41,6 miliona maraka ili 50 posto više u odnosu na prvih osam mjeseci prethodne godine. Također, povećana je i naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada i kazni za 68, odnosno 46 posto, dok je naplata ostalih prihoda povećana za 14 posto.

Na pozitivne pokazatelje u naplati javnih prihoda uticalo je više faktora, među kojima su svakako mjere koje je donosila Vlada RS-a sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije. Pored toga, za stabilnu naplatu svakako treba zahvaliti i odgovornom odnosu većine poreskih obveznika prema svojim poreskim obavezama, te redovnim aktivnostima Poreske uprave RS-a na kontroli i naplati javnih prihoda. Važan faktor stabilne naplate je i konstantno uvođenje novih elektronskih usluga Poreske uprave RS, odnosno automatizacija procesa naplate javnih prihoda te ohrabrujući oporavak domaće privrede nakon krize izazvane pandemijom koronavirusa.


IZVOR: Vebsajt Klix, 04.09.2021.

Naslov: Redakcija