Zastava Srbije

UDRUŽENJE POSLODAVACA FBIH: Pokrenuta web stranica za besplatnu pravnu pomoć članicama

09.09.2021.


S ciljem da olakša poslovanje članicama i unaprijedi kvalitet usluge Udruženje poslodavaca Federacije BiH pokrenulo je novu web stranicu Pravna pomoć.

Mladen Pandurević, direktor Udruženja, kazao je kako je među njihovim članicama, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, najveći broj malih firmi, sa jednim do deset zaposlenih, koje uglavnom nemaju pravne službe, odnosno angažirane pravnike.

"Zbog toga smo pokrenuli web stranicu Pravna pomoć, na kojoj poslodavci mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć. Na pitanja poslodavaca u vezi sa različitim oblastima poslovanja (radno i socijalno pravo, zdravstvena zaštita i zaštita na radu, finansije i ekonomija, građansko pravo, privredno pravo, ustavno pravo, krivično pravo, upravno pravo itd.) odgovarat će ekspertni tim UPFBiH, sastavljen od vrhunskih stručnjaka u najkraćem mogućem roku. Na taj način ćemo pomagati poslodavcima u otklanjanju mogućih dilema za neometano poslovanje. Odgovori na pitanja bit će dostavljani putem maila, nakon što ispune kratki obrazac koji je postavljen na stranici. Stranica nudi i mogućnost pregleda prethodno postavljenih pitanja i odgovora dostavljenih kompanijama koje su pitanja postavile", ukazao je Pandurević.

Na web stranici Pravna pomoć poslodavci će imati uvid u sve zakonske i podzakonske akte, kao i komentare, mišljenja i analize eminentnih stručnjaka sa kojima UPFBiH sarađuje. Stranica će biti interaktivna, na način da je poslodavcima omogućeno direktno postavljanje pitanja i dobivanje odgovora u realnom vremenu.

Također je u okviru stranice previđen i forum u okviru kojeg će poslodavci moći razmjenjivati iskustva i mišljenja o određenim pravnim pitanjima, a stanica ima chat u okviru kojega se mogu postavljati pitanja, dobijati odgovori i slično.

"Svaka članica se putem stranice može na brz, jednostavan i pristupačan način upoznati sa najbitnijim pravnim normama vezanim za poslovanje i primjenjivati ih u poslovnoj praksi. Stranica nudi i kraće informacije o izmjenama i dopunama zakonskih i podzakonskih akata kako bi poslodavci uvijek bili upoznati s promjenama u zakonodavstvu i prilagodili svoje poslovanje novim odredbama. Osim toga, web stranica Pravna pomoć pruža i pregled sudske prakse, presude sudova sa svih nivoa vlasti, koje su od značaja za poslodavce, kao i obrasce za izradu tužbi, žalbi, rješenja. Na web stranici će biti dostupan pregled kolektivnih ugovora, međunarodnih propisa vezanih za oblast poslovanja i tako dalje", rekao je Pandurević.


IZVOR: Vebsajt Klix, 07.09.2021.

Naslov: Redakcija