Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA RS: Propisano da zatvorenik koji izdržava kaznu doživotnog zatvora može nakon pet godina izdržane kazne podnijeti Ministarstvu molbu za premještaj u drugu ustanovu, koja ima odjeljenje sa posebnim režimom izvršenja kazne zatvora

09.06.2023.


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini Republike Srpske ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović je reako da je cilj zakona unapređenje sistema krivičnih i prekršajnih sankcija, kao i da je izvršeno i usklađivanje sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017, 104/2018 - odluka US, 15/2021 i 89/2021) koje regulišu pitanje načina izvršenja kazne doživotnog zatvora.

Ministar Bukejlović je naveo da je propisano da zatvorenik koji izdržava kaznu doživotnog zatvora može nakon pet godina izdržane kazne podnijeti Ministarstvu molbu za premještaj u drugu ustanovu, koja ima odjeljenje sa posebnim režimom izvršenja kazne zatvora.

Zatvoreniku se ne može odobriti prekid izdržavanja kazne, a postoji i nemogućnost upućivanja takvih zatvorenika na radilišta izvan ustanove, te im se ne mogu odobravati pogodnosti koje se koriste van kruga ustanove", pojasnio je ministar Bukejlović.

On je podsjetio i da je Narodna skupština 2021. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena nova kazna - kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela i najteže oblike teških krivičnih djela.

Ministar Bukejlović je dodao i da su izmjenama i dopunama detaljno propisane procedure za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, te pomoćnika direktora i procedure za prijem ostalih zaposlenih u radni odnos.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 08.06.2023.

Naslov: Redakcija