Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 15. juna 2023. godine 6. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

09.06.2023.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 6. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za četvrtak, 15. juni 2023. godine sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-1158/23 od 8. 6. 2023;
 3. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-2219/22 od 8. 6. 2023;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1832/22 od 18. 11. 2022;
 5. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-1904/21 od 6. 6. 2023.;
 6. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: Predstavnički dom, broj: 01-02-1-687/22 od 6. 6. 2023.;
 7. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu:

7.1. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-995/22 od 24. 6. 2022,

7.2. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-996/22 od 24. 6. 2022,

7.3. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-997/22 od 24. 6. 2022,

7.4. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-998/22 od 24. 6. 2022,

7.5. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-999/22 od 24. 6. 2022,

7.6. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1000/22 od 24. 6. 2022,

7.7. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1001/22 od 24. 6. 2022,

7.8. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1002/22 od 24. 6. 2022,

7.9. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1003/22 od 24. 6. 2022,

7.10. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1004/22 od 24. 6. 2022,

7.11. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1005/22 od 24. 6. 2022,

7.12. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1006/22 od 24. 6. 2022,

7.13. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1007/22 od 24. 6. 2022,

7.14. Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1008/22 od 24. 6. 2022,

7.15. Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1009/22 od 24. 6. 2022,

7.16. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1010/22 od 24. 6. 2022,

7.17. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1011/22 od 24. 6. 2022,

7.18. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1012/22 od 24. 6. 2022,

7.19. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1013/22 od 24. 6. 2022,

7.20. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1014/22 od 24. 6. 2022,

7.21. Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1015/22 od 24. 6. 2022,

7.22. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1185/22 od 22. 7. 2022,

7.23. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1188/22 od 22. 7. 2022,

7.24. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1190/22 od 22. 7. 2022,

7.25. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1191/22 od 22. 7. 2022,

7.26. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1192/22 od 22. 7. 2022,

7.27. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za unapređenje stranih investicija BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1193/22 od 22. 7. 2022,

7.28. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1194/22 od 22. 7. 2022,

7.29. Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1195/22 od 22. 7. 2022,

7.30. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH za 2021. godinu, broj: 01-16-19-1196/22 od 22. 7. 2022,

7.31. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1197/22 od 22. 7. 2022,

7.32. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1198/22 od 22. 7. 2022,

7.33. Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1199/22 od 22. 7. 2022,

7.34. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1200/22 od 22. 7. 2022,

7.35. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1201/22 od 22. 7. 2022,

7.36. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1202/22 od 22. 7. 2022,

7.37. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1203/22 od 22. 7. 2022,

7.38. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1204/22 od 25. 7. 2022,

7.39. Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1205/22 od 25. 7. 2022,

7.40. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1206/22 od 25. 7. 2022,

7.41. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1207/22 od 25. 7. 2022,

7.42. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1208/22 od 25. 7. 2022,

7.43. Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1209/22 od 25. 7. 2022,

7.44. Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1210/22 od 25. 7. 2022,

7.45. Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1211/22 od 25. 7. 2022,

7.46. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1212/22 od 25. 7. 2022,

7.47. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1213/22 od 25. 7. 2022,

7.48. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1214/22 od 25. 7. 2022,

7.49. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1215/22 od 25. 7. 2022,

7.50. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1267/22 od 1. 8. 2022,

7.51. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1268/22 od 1. 8. 2022,

7.52. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1269/22 od 1. 8. 2022,

7.53. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1270/22 od 1. 8. 2022,

7.54. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1271/22 od 1. 8. 2022,

7.55. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1272/22 od 1. 8. 2022,

7.56. Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1273/22 od 1. 8. 2022,

7.57. Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1274/22 od 1. 8. 2022,

7.58. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1275/22 od 1. 8. 2022,

7.59. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1276/22 od 1. 8. 2022,

7.60. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1277/22 od 1. 8. 2022,

7.61. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1278/22 od 1. 8. 2022,

7.62. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1279/22 od 1. 8. 2022,

7.63. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1280/22 od 1. 8. 2022,

7.64. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1281/22 od 1. 8. 2022,

7.65. Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1282/22 od 1. 8. 2022,

7.66. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1283/22 od 1. 8. 2022,

7.67. Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1284/22 od 1. 8. 2022,

7.68. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1285/22 od 1. 8. 2022,

7.69. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1286/22 od 1. 8. 2022;

7.70. Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1287/22 od 1. 8. 2022,

7.71. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1288/22 od 1. 8. 2022,

7.72. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1289/22 od 1. 8. 2022,

7.73. Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2021. godinu, broj: 02-16-19-1290/22 od 1. 8. 2022;

 1. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2021. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1818/22 od 15. 11. 2022;
 2. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-41-1533/22 od 19. 9. 2022;
 3. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, akt broj: 01,02-37-982/23 od 26. 4. 2023;
 4. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-15-550/23 od 6. 3. 2023;
 5. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-16-1-801/23 od 4. 4. 2023;
 6. Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, akt broj: 01,02-28-995/23 od 27. 4. 2023;
 7. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, akt broj: 02-12-1-1008/23 od 28. 4. 2023;
 8. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-1111/23 od 16. 5. 2023;
 9. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2022, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01-16-1-1014/23 od 28. 4. 2023;
 10. Imenovanje pet članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju rang-liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-1217/23 od 1. 6. 2023;
 11. Imenovanje dva zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju rang-liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-1243/23 od 6. 6. 2023;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja, broj: 01,02-21-1-941/23 od 19. 4. 2023;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj, broj: 01,02-21-1-984/23 od 26. 4. 2023;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog programa u prilog paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-1195/23, od 30. 5. 2023;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatka Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji drumskih mostova na državnoj granici, broj: 01,02-21-1-1197/23 od 30. 5. 2023.

IZVOR: Izvor: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 08.06.2023.

Naslov: Redakcija