Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 21. juna 2023. godine 3. redovna sjednica – Razmatranje presuda Ustavnog suda FBiH

09.06.2023.


Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M 

3. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 21.06.2023. godine u 11 sati.

 Za 3. redovnu sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I R E D

1. Presuda Ustavnog suda Fedearcije BiH broj U-22/21 od 21.03.2021. godine,

2. Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj U-19/22 od 05.04.2023. godine,

3. Prijedlog Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH,

4. Prijedlog Zakona o električnoj energiji Federacije BiH,

5. Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,

6. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu,

7. Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravila ustanova za socijalno zbrinjavanje:

a) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje-Sarajevo,

b) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški,

c) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići,

d) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić,

e) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu-Drin,

8. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,

9. Izvještaj o odlukama o pomilovanju pravosnažno osuđenih lica donesenim u 2022. godini,

10. Informacija o stanju sigurnosti - kriminaliteta na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2022. godine,

11. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2022,

12. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25.04.2023. godine,

13. Zaključci Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,

14. Zaključci Etičke komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,

15. Izbori i imenovanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 06.06.2023.

Naslov: Redakcija