Zastava Srbije

PROCEDURA U SLUČAJU GUBITKA VOZAČKE DOZVOLE U KANTONU SARAJEVO

09.06.2022.


Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavilo je detaljne informacije o tome kakva je procedura vađenja vozačke dozvole ukoliko je izgubite.

Pravilnik o vozačkoj dozvoli ("Sl. glasnik BiH", br. 9/2019) nalaže da se Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi organizacionim jedinicama - Sektoru za građanska stanja u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u čijoj nadležnosti je izdavanje ličnih dokumenata u okviru CIPS projekta, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište.

Vozačka dozvola se izdaje isključivo na zahtjev osobe koja je položila vozački ispit.

Potrebno je da prikupite nekoliko dokumenata:

 • Zahtjev koji dobijete na lokaciji i bez naknade (obrazac VD-1),
 • Potvrda da je vozačka dozvola oglašena nevažećom u službenim novinama
 • Ukoliko je vozačku dozvolu izdala druga policijska uprava u odnosu na trenutno mjesto prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahtjeva, a izgubljena je, potrebno je uvjerenje da je podnosilac zahtjeva posjedovao vozačku dozvolu
 • Dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 60,00 KM platnim nalogom na jedan od računa: Unicredit, Reiffeisen i Intesa Sanpaolo banke.

U nastavku uputstvo za uplatu nove vozačke dozvole:

Svrha doznake: Uplata za vozačku dozvolu

UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390

UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858

RAIFFEISEN BANK - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751394

INTESA SANPAOLO BANKA - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1549212013183391

Vrsta prihoda: 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: Za svaku uplatu treba biti "0"

Porezni period: Treba da odgovara datumu uplate

Općina: Šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: "0"

Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 078, Vogošća 080, Ilijaš 040

Nadležnost za izdavanje vozačkih dozvola

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama koje djeluju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u čijoj nadležnosti je izdavanje ličnih dokumenata, a prema prebivalištu, odnosno boravištu podnosioca zahtjeva, na sljedećim lokacijama:

 • Sektor za građanska stanja Stari Grad – u zgradi Općine Stari grad, na adresi Zelenih beretki br.4
 • Sektor za građanska stanja Centar – u zgradi Pošte, na adresi Obala Kulina Bana broj 8
 • Sektor za građanska stanja Novo Sarajevo – u šalter sali PU Novo Sarajevo, na adresi Zmaja od Bosne 15
 • Sektor za građanska stanja Novi Grad – u šalter sali PU Novi grad, na adresi Prvomajska broj 22
 • Sektor za građanska stanja Ilidža – u zgradi Pošte, na adresi Rustempašina bb
 • Sektor za građanska stanja Vogošća – u šalter sali PS Vogošća, na adresi Jošanička bb
 • Sektor za građanska stanja Ilijaš – u šalter sali PS Ilijaš, na adresi Hašima Spahića broj 17a
 • Sektor za građanska stanja Hadžići – u šalter sali PS Hadžići, na adresi Anđelka Lažetića bb

Iz MUP-a KS su objasnili i koja je procedura kada prvi put vadite vozačku dozvolu, želite je zamijeniti novom zbog isteka važenja ili želite zamijeniti inostranu vozačku dozvolu.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 06.06.2022.

Naslov: Redakcija