Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donjeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima


Vlada Federacije BiH, na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, je na sjednici održanoj 6. maja 2016. godine, izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima. Prema novoj Odluci, ukoliko dužnik uredno izvrši sve ugovorene obaveze, uslovi za otpis kamata bit će regulisani aneksom ugovora.

Uz ovo, javna preduzeća mogu otpisati kamate i dužnicima koji su prethodno u cijelosti izmirili glavni dug, vodeći računa da ostali učesnici na tržištu ne budu dovedeni u nepovoljan i nejednak položaj.

Uslovi i način otpisa kamata bit će regulisani posebnim sporazumom.

Nakon što je upoznata sa informacijom JP Autoceste Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER) budu osigurana sredstva za realizaciju projekta Koridora 5c na poddionici Nemila – Vranduk u iznosu do 36 miliona eura.

Uslov je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM po litri goriva, kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga JP Autoceste Federacije BiH i ublaženi rizici po budžet.

Vlada je prihvatila i informaciju o ovom kreditu, kao osnovi za vođenje pregovora.

Konačna odluka o kreditnom zaduženju, čiji će krajnji dužnik biti Autoceste Federacije BiH, bit će donesena po okončanju pregovora s KFAER-om.

Federalna Vlada usvojila je Izvještaj o poslovanju s godišnjim obračunom Lutrije Bosne i Hercegovine za prošlu te dala saglasnost na Plan poslovanja za ovu godinu. Usvojena je i Odluka o raspodjelu dobiti Lutrije za 2015. godinu. Proteklu godinu Lutrija je završila uspješno i po osnovu Zakona o igrama na sreću, u Budžet Federacije BiH uplatila 4.434.649,05 KM.

Vlada je prihvatila i uputila Parlamentu Federacije BiH izvještaj o radu Agencije za bankarstvo sa informacijama o bankarskom i mikrokreditnom sistemu, te sektoru lizinga, kao i o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH za 2015. godinu.

Agencija za bankarstvo je u prošloj godini, uz redovan nadzor poslovanja putem dostavljenih izvještaja – takozvanih off site kontrola, bila u stotinu kontrola na licu mjesta. Bile su to ili sveobuhvatne kontrole poslovanja ili ciljane kontrole određenih segmenata poslovanja, te kontrole sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Vlada je usvojila izvještaj Agencije za privatizaciju o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31. decembar prošle godine i prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u prehrambenoj industriji u prošloj godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije BiH.

Vlada je prihvatila i usmenu Informaciju federalnog ministra pravde o dešavanjima u Kazneno-popravnom domu Zenica, prvog maja ove godine. Ovo Ministarstvo je zaduženo da, u okviru svojih nadležnosti, ispita postojanje odgovornost i eventualnih propusta Uprave i zaposlenika Zavoda u ovom slučaju.


Izvor: Vebsajt BHRT, S.M., 06.05.2016.