Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja

09.04.2021.


Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 116. sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2021. – 2027. godina, koja je predviđena Akcionim planom za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2021. godinu.

Dokument je usklađen je sa Evropskim aktom za mala i srednja preduzeća, koji daje preporuke za regulisanje svih bitnih aktivnosti za ovu oblast. Donošenjem ovog dokumenta definisani su novi instrumenti za podršku i uzeti u obzir zahtjevi u vezi evropskih integracija, a donošenje dokumenta je važno i zbog nadležnosti Republike Srpske u ovoj oblasti.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

Ovom uredbom uređuju se predmeti projekata za direktna ulaganja, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaj, kriterijumi za ocjenjivanje prijava i druga pitanja od značaja za postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

Cilj dodjele podsticaja za direktna ulaganja jeste davanje podrške realizaciji projekata privrednih subjekata u svrhu: primjene nove tehnologije i unapređenja tehnoloških procesa proizvodnje, poboljšanja konkurentnosti proizvođača, podrške zapošljavanju, podrške privrednim subjektima u otežanim uslovima poslovanja koji su izazvani virusom korona i podsticanja ravnomjernog regionalnog razvoja.

Podsticaji se dodjeljuju s ciljem podrške privrednim subjektima u otežanim uslovima poslovanja koji su izazvani virusom korona.

Budžetom Ministarstva privrede i preduzetništva za 2021. godinu planirana su sredstava za dodjelu podsticaja u iznosu od 4.000.000 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o inicijativi za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Vlada Republike Srpske predlaže Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da kod Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokrene inicijativu za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, a s ciljem stvaranja uslova za oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost komunalnih djelatnosti (električna energija, voda, gas i zbrinjavanje otpada) neophodnih za finalnu proizvodnju roba privrednih subjekata koji se bave proizvodnim djelatnostima u slobodnim zonama.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o korišćenju sredstava granta za posebne namjene prikupljenih na izdvojenom računu "Fond Partner", u iznosu od 155.500,00 KM.

Radi se o sredstvima granta za posebne namjene, a koristiće se za održavanje mreže agrometeroloških stanica čije informacije koristi izvještajno prognozni softver (KARPO) koji koriste poljoprivredni proizvođači i savjetodavna služba za određivanje mjera zaštite usjeva i voćnjaka, a što direktno utiče na razvoj poljoprivrede kroz povećanje prinosa i smanjenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period 01.01 - 31.03.2021. godine.

S ciljem jačanja svijesti o stradanju srpskog naroda i razvijanja kulture sjećanja, a kroz usvajanje metodologija rada o izučavanju žrtava Holokausta, pokrenute su aktivnosti koje će omogućiti dodatno izučavanje stradanja srpskog naroda u svim ratovima koji su zadesili ovo područje. Tome je prethodila izrada priručnika za nastavnike za integrativni, tematski pristup izučavanju predmeta od nacionalnog značaja pod nazivom Očuvanje srpskog nacionalnog interesa i nacionalnih vrijednosti u kontekstu osnovnog vaspitanja i obrazovanja, a koji je namijenjen nastavnicima koji realizuju nastavu: srpskog jezika i književnosti, istorije, geografije, poznavanja prirode i društva, muzičke kulture i likovne kulture.

Koristeći ovaj Priručnik nastavnici iz Republike Srpske, ali i iz Republike Srbije, će kroz pomenute predmete ili međupredmetne sadržaje, učenike osnovnih škola upoznavati sa nacionalnim identitetom srpskog naroda bez obzira gdje žive. Koristeći ovaj Priručnik nastavnici iz Srbije i Srpske će zajedno sa učenicima raditi na očuvanju jedinstvenog srpskog nacionalnog identiteta, njegovanju zajedničkih tradicionalnih, kulturnih, istorijskih i nacionalnih vrijednosti, te graditi svijest o jedinstvenim interesima i ciljevima kako u sadašnjosti, tako i u budućnosti bez obzira na prostorna ograničenja.

Takođe, Ministarstvo prosvjete i kulture radi na unapređenju saradnje sa poslovnom zajednicom i poslodavcima na nivou lokalne zajednice, kako bi upisna politika odgovorila potrebama tržišta rada, te kako bi se stvorili uslovi za bolju organizaciju praktične nastave u preduzećima.

Plan upisa za školsku 2021/2022. godinu je donesen u skladu sa potrebama lokalne privrede, pri čemu su uzeti u obzir podaci o nezaposlenim licima koji vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, te mišljenja Privredne komore, Zanatske komore, Unije udruženja poslodavaca i ostalih društvenih partnera, kao i rezultati obavljenih anketa učenika i roditelja.

Predstavljene su i druge značajne aktivnosti u oblasti reforme predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, a Ministarstvo prosvjete i kulture zaduženo je da, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, Zavodom za obrazovanje odraslih, Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva i stručnim tijelima formiranim u okviru procesa reforme obrazovanja, nastavi ostvarivanje mjera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom uz poštovanje postavljenih rokova za realizaciju, nosilaca aktivnosti i očekivanih rezultata.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju članova Organizacionog odbora za organizovanje parastosa i pomena žrtvama zločina-genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina. Parastos i pomen žrtvama ustaškog genocida iz Drugog svjetskog rata u Donjoj Gradini održaće se 08. maja 2021. godine.

Takođe, Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o osnivanju Javne ustanove Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 08.04.2021.

Naslov: Redakcija