Zastava Srbije

FBiH: Po osnovu naknada za zagađenje zraka u 2022. obračunato 4,2 mil KM

09.02.2023.


Federalna uprava za inspekcijske poslove je u 2022.godini za naplatu kod zagađivača zraka izvršila obračun naknada za zrak u visini od 4.244.488 KM.

Novčanim naknadama za zagađenje zraka, kako su pojasnili iz Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata, obuhvaćene su naknade svih zagađivača na području Federacije BiH koji svojim aktivnostima u zrak ispuštaju zagađujuće materije NOX, SO2 i ČČ (čvrste čestice), kao temelj na osnovu kojeg se vrši obračun naknada za zagađenje zraka.

Glavni federalni šumarski inspektor Muhamed Hodžić je pojasnio da najveći zagađivači imaju i najveće količine ispuštenih zagađujućih materija u zrak na godišnjem nivou, te time i najveće iznose naknada za zagađanje zraka koje trebaju platiti za obračunsku godinu.

Federalni inspektori kontrolišu i osiguravaju izvršenje ove obaveze – rekao je Hodžić.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 06.02.2023.

Naslov: Redakcija