Zastava Srbije

RASPISAN KONKURS ZA DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE RS

08.11.2023.


Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske raspisala je konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za osiguranje RS.

"Svaki kandidat za izbor i imenovanje direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske mora da ispunjava sljedeće opšte uslove, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije, da nije osuđivan za krivično djelo koje se odnosi na finansijski kriminal ili kršenje javnih ili profesionalnih dužnosti, da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH, da ne obavlja dužnost u političkoj stranci, da ne učestvuje u političkim aktivnostima, te da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, da ne obavlja dužnost ili vrši aktivnosti koje dovode do sukoba interesa kako je propisano odredbama člana 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske", piše u konkursu.

Dodaje se da svaki kandidat mora da ispunjava uslove iz člana 8. stav 5. Zakona o društvima za osiguranje.

Posebni uslovi su Univerzitetsko obrazovanje, Stručno iskustvo u oblasti osiguranja ili finansija. Mandat direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske traje pet godina.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nemanja Vukojević, 06.11.2023.

Naslov: Redakcija