Zastava Srbije

UNAPREĐENJE IZVRŠNOG POSTUPKA U BIH

08.11.2022.


Najbolje prakse u provođenju izvršnog postupka sudova u BiH predstavljene su tokom sastanka predstavnika općinskih sudova u Sarajevu, Zenici i Mostaru, te osnovnih sudova u Prijedoru i Banjoj Luci sa predstavnicima Agencije za izvršenje Švedske, koja je nadležna za provođenje izvršnih postupaka u ovoj zemlji.

Navedeni sudovi dio su testne faze koju Sekretarijat VSTV-a BiH uz podršku Vlade Švedske provodi u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH s ciljem unapređenja radnih procesa u okviru izvršnog postupka u BiH, a uspostavljene prakse u ovoj fazi bit će implementirane i u sve druge sudove.

Tokom sastanaka koji je 3. novembra 2022. godine održan u Sarajevu, sudovi su predstavili aktivnosti koje su do sada poduzeli s ciljem unapređenja rada izvršnih odjeljenja, kao i planove aktivnosti koje će s istim ciljem biti realizovane u narednih devet mjeseci.

Značajan broj aktivnosti koje se poduzimaju na unapređenju izvršnog postupka u BiH zasnovan je na iskustvima stečenim kroz saradnju sa Agencijom za izvršenje Švedske. Predstavnici sudova ranije su boravili u posjeti Agenciji u Švedskoj i imali priliku vidjeti neke od najefikasnijih način izvršavanja radnih zadataka koji se smatraju ključnim za efikasno i kvalitetno provođenje izvršnog postupka. Prvenstveno saradnja sa tražiocima izvršenja, prekogranično izvršenje – unutar i van EU, strateška perspektiva i perspektiva zaposlenika, a predstavnicima sudova detaljno je predstavljena i uloga izvršioca u ovoj agenciji, način rada i planiranja obaveza, kao i timski rad i saradnja.

Tokom sastanka je predstavljen i Nacrt dokumenta o izvršnom postupku, namijenjen strankama u postupku, što je također jedan od rezultata projektnih aktivnosti usmjerenih ka unapređenju izvršnog postupka u BiH.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 3.11.2022.

Naslov: Redakcija