Zastava Srbije

U BANJA LUCI ODRŽANO SAVJETOVANJE "PRAKTIČNA PRIMJENA NAJNOVIJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IZ UGLA UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA"

08.11.2022.


U organizaciji kompanije Paragraf u Banja Luci je, 7. novembra 2022. godine, održano savjetovanje pod nazivom "Praktična primjena najnovijih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama iz ugla ugovornih organa i ponuđača", kome je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Savetovanje je podijeljeno u četiri glavne teme o kojima su govorili:

  • Dražen Vidaković, šef Grupe za normativno-pravne poslove Agencije za javne nabavke BiH - Početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i očekivane izmjene podzakonskih akata
  • Brankica Šarić, koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu u "JP Autoputevi Republike Srpske"- Pravilno pripremanje plana nabavke u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kao i Izmjene vezane za provođenje postupaka nabavke male vrijednosti (konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma),
  • Sanja Ubović, rukovodilac Odjeljenja kadrovskih poslova u MH “ERS” MP a.d. Trebinje - ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka, Najvažnije izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama u postupanju ugovornih organa.

Savjetovanje je bilo interaktivnog karaktera, učesnici su tokom predavanja imali priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Predavanje Paragraf Lex BA
Predavanje Paragraf Lex BA

Kompanija Paragraf će nastojati da u narednom periodu organizuje slične događaje, a naredno savjetovanje na temu javnih nabavki biće održano u Sarajevu 11. novembra 2022. godine.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 07.11.2022.