Zastava Srbije

UREDBA O IZMJENI UREDBE O OGRANIČAVANJU MARŽI U PROMETU ROBE: Postojeće marže u prometu na malo smanjuju se na 8%, a u prometu na veliko na 6%

08.11.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o izmjeni Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe, kojom se postojeće marže u prometu na malo umjesto dosadašnjih 10% smanjuju na 8%, a postojeće marže u prometu na veliko umjesto dosadašnjih 8% smanjuju na 6%.

Navedenom uredbom kod proizvodnje farmaceutskih preparata i lijekova postojeća marža u prometu na malo se umjesto dosadašnjih 20% smanjuje na 18%, a postojeća marža u prometu na veliko se umjesto dosadašnjih 8% smanjuje na 6%.

Osnovni razlog donošenja Uredbe o izmjeni Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe je sve veći rast veleprodajnih i maloprodajnih cijena proizvoda koji se bilježi na tržištu Republike Srpske, uzrokovanih najvećim dijelom eksternim faktorima, kao što su rast cijena na svjetskim berzama, poskupljenje energenata, nepovoljne vremenske prilike koje su se odrazile na poljoprivredu i uzrokovale slabije prinose i slično.

Donošenje Uredbe doprinijeće smanjenju maloprodajnih cijena osnovnih životnih namirnica i proizvoda značajnih za standard stanovništva, a uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.11.2021.

Naslov: Redakcija